دروسی در زبان‌شناسی عمومی

دروسی در زبان‌شناسی عمومی (که در عنوان به جای دروسی از دوره‌ای و به جای عمومی از همگانی نیز استفاده کرده‌اند) کتابی اثر فردینان دو سوسور، زبان‌شناس نامدار سوئیسی است. نام اصلی این کتاب Cours de linguistique générale است و در سال ۱۹۱۶ و پس از مرگ سوسور توسط شارل بالی و آلبر سِشِی برپایهٔ یادداشت‌های سرِ کلاس درس به چاپ رسید. این کتاب به‌زودی تبدیل به قبلهٔ زبان‌شناسانِ ساختارگرا در طول سدهٔ بیستم شد. ترجمه آلمانی این کتاب توسط کورش صفوی به فارسی برگردانده شده‌است.

دروسی در زبان‌شناسی عمومی
Cours de linguistique générale.jpg
ویراستار(ها)Charles Bally
Albert Sechehaye
نویسنده(گان)فردینان دو سوسور
عنوان اصلیCours de linguistique générale
زبانفرانسوی
موضوع(ـات)زبان‌شناسی
انتشار۱۹۱۶
گونه رسانهچاپی

منابعویرایش