درگاه:اخترشناسی/آیا می‌دانید

آیا می‌دانید ۱

درگاه:اخترشناسی/آیا می‌دانید/۱

Venus globe.jpg

آیا می‌دانید...

آیا می‌دانید ۲

درگاه:اخترشناسی/آیا می‌دانید/۲

آیا میدانید...

  • … آیا می‌دانید بلندترین موشکی که تا کنون به فضا پرتا ب شده ساترن ۵ است این موشک آپولو ۱۱ و نخستین انسان‌ها را به فضا برد؟
  • … آیا می‌دانید در فضا قد انسان بلند می‌شود فضانوردان وقتی به زمین بر می‌گردند ۵ سانتیمتر بلند ترند؟
  • … آیا می‌دانید هیچ‌کس نمی‌داند ماده ای که باعث تولد و به وجود آمدن این جهان شده از کجا آمده‌است؟
  • … آیا می‌دانید تعداد ستاره‌ها در مرکز راه شیری بیش تر از بازوهای مارپیچی آن است؟

آیا می‌دانید ۳

درگاه:اخترشناسی/آیا می‌دانید/۳

آیا میدانید...

  • ... آیا می دانید اندازه ی اغلب لکه های خورشیدی بزرگ تر از اندازه ی کره ی زمین است!
  • ... آیا می دانید سیاره ی مشتری یکی از چهار سیاره ی حلقه دار است !
  • ... آ یا می دانید جا ذبه ی کره ماه به اندازه ی نیروی جا ذ به ی کره ی زمین قوی نیست در کره ی ماه وزن ما 6 برابر سبک تر خواهد شد و می توانیم 6 برابر با لا تر بپریم .!

آیا می‌دانید ۴

درگاه:اخترشناسی/آیا می‌دانید/۴

  • … فاصله زمین تا کره ماه فقط ۱ ثانیه و چند صدم نوری است؟
  • … سرعت نور برابر با ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر در ثانیه است؟
  • … فاصله متوسط زمین تا کره ماه ۳۸۴۰۰۰ کیلومتر است؟

آیا می‌دانید ۵

درگاه:اخترشناسی/آیا می‌دانید/۵ آیا می دانید روزانه چندین صد تن غبار شهابی روی زمین می نشیند

آیا می‌دانید ۶

درگاه:اخترشناسی/آیا می‌دانید/۶ بزرگترین کوه آتشفشان منظومه شمسی با نام المپوس و با ارتفاع 26 کیلومتر(تقریبا 3 برابر قله اورست)در سیاره مریخ(بهرام) قرار دارد.

آیا می‌دانید ۷

آیا می‌دانید ۸

آیا می‌دانید ۹

آیا می‌دانید ۱۰

آیا می‌دانید ۱۱

آیا می‌دانید ۱۲

آیا می‌دانید ۱۳

آیا می‌دانید ۱۴

آیا می‌دانید ۱۵

آیا می‌دانید ۱۶

آیا می‌دانید ۱۷

آیا می‌دانید ۱۸

آیا می‌دانید ۱۹

آیا می‌دانید ۲۰

آیا می‌دانید ۲۱

آیا می‌دانید ۲۲

آیا می‌دانید ۲۳

آیا می‌دانید ۲۴

آیا می‌دانید ۲۵

آیا می‌دانید ۲۶

آیا می‌دانید ۲۷

آیا می‌دانید ۲۸

آیا می‌دانید ۲۹

آیا می‌دانید ۳۰

آیا می‌دانید ۳۱

آیا می‌دانید ۳۲

آیا می‌دانید ۳۳

آیا می‌دانید ۳۴

آیا می‌دانید ۳۵

آیا می‌دانید ۳۶

آیا می‌دانید ۳۷

آیا می‌دانید ۳۸

آیا می‌دانید ۳۹

آیا می‌دانید ۴۰

آیا می‌دانید ۴۱

آیا می‌دانید ۴۲

آیا می‌دانید ۴۳

آیا می‌دانید ۴۴

آیا می‌دانید ۴۵

آیا می‌دانید ۴۶

آیا می‌دانید ۴۷

آیا می‌دانید ۴۸

آیا می‌دانید ۴۹

آیا می‌دانید ۵۰

آیا می‌دانید ۵۱

آیا می‌دانید ۵۲

آیا می‌دانید ۵۳

آیا می‌دانید ۵۴

آیا می‌دانید ۵۵

آیا می‌دانید ۵۶

آیا می‌دانید ۵۷

آیا می‌دانید ۵۸

آیا می‌دانید ۵۹

آیا می‌دانید ۶۰

آیا می‌دانید ۶۱

آیا می‌دانید ۶۲

آیا می‌دانید ۶۳

آیا می‌دانید ۶۴

آیا می‌دانید ۶۵

آیا می‌دانید ۶۶

آیا می‌دانید ۶۷

آیا می‌دانید ۶۸

آیا می‌دانید ۶۹

آیا می‌دانید ۷۰

آیا می‌دانید ۷۱

آیا می‌دانید ۷۲

آیا می‌دانید ۷۳

آیا می‌دانید ۷۴

آیا می‌دانید ۷۵

آیا می‌دانید ۷۶

آیا می‌دانید ۷۷

آیا می‌دانید ۷۸

آیا می‌دانید ۷۹

آیا می‌دانید ۸۰

آیا می‌دانید ۸۱

آیا می‌دانید ۸۲

آیا می‌دانید ۸۳

آیا می‌دانید ۸۴

آیا می‌دانید ۸۵

آیا می‌دانید ۸۶

آیا می‌دانید ۸۷

آیا می‌دانید ۸۸

آیا می‌دانید ۸۹

آیا می‌دانید ۹۰

آیا می‌دانید ۹۱

آیا می‌دانید ۹۲

آیا می‌دانید ۹۳

آیا می‌دانید ۹۴

آیا می‌دانید ۹۵

آیا می‌دانید ۹۶

آیا می‌دانید ۹۷

آیا می‌دانید ۹۸

آیا می‌دانید ۹۹

درگاه:اخترشناسی/آیا می‌دانید/۹۹ آیا میدانستید دانشمندان از کشف یک سیاره کوتوله جدید در منظومه شمسی خبر داده‌اند که می‌تواند دوست جدید سیاره کوتوله پلوتو شود. این سیاره کوتوله احتمالی ۲۰۱۴ UZ224 نام دارد.


دانستنی هایی درباره فضای بی کران 1- ایا میدانستید که اگر شما سوار تندترین هواپیمای جهان شوید و بخواهید یک دور دور یک ستاره ی غول پیکر که در فضا وجود دارد بگردید 500 سال طول میکشد.


2-ایا میدانستید که در فضا مناطقی وجود دارند که سیاه چاله نامیده میشوند و اندازه انها از نوک یک خودکار هم کوچکتر بوده و میتوانند ستاره های بزرگتر از خورشید را بخورند.


3-ایا میدانستید که توفان هایی که در ناحیه موسوم به لکه سرخ سطح سیاره مشتری روی میدهند 2 برابر کره زمین وسعت دارند.


4-ایا میدانستید که قطر بعضی از لکه های خورشیدی بیش از 20 برابر قطر کره ی زمین هستند .


5-ایا میدانستید که سطح سیاره زهره به حدی داغ است که اگر یک فضانورد در این سیاره فرود بیاید بافاصله جزغاله میشود.


6-ایا میدانستید که جهان اصلا مرکزی ندارد و همه ی نقاط جهان یکسان اند.

7-ایا میدانستید که اگر فضانورد در فضا بدون لباس فضانوردی باشد بدن او به هزاران تیکه تبدیل میشود.


8-ایا میدانستید که گردبادهایی که در سیاره زحل رخ میدهند 10 برابر نیرومند تر از نیرومندترین گردباد های زمین اند.


9-ایا می دانستید که کل جهان از یک گلوله کوچک متراکم شده به وجود امده.


10-ایا میدانستید که یک سال نوری برابر با 9470000000000 کیلومتر است .«تقریبا ده میلیون میلیون کیلومتر»


11-ایا میدانستید که اگر یک جسم در فضا با سرعت نور حرکت کند تبدیل به ماده میشود.


12-ایا میدانستید که خورشید فقط یکی از 200 میلیارد ستاره کهکشانی است.


13-ایا میدانستید که فاصله سیاره زمین از خورشید 150 میلیون کیلومتر است.


14-ایا میدانستید که منظومه شمسی هر 220 میلیون سال یک بار به دور مرکز کهکشان راه شیری گردش میکند.


15-ایا میدانستید قطر خورشید 110 برابر قطر کره زمین است