درگاه:ادبیات آذربایجانی/داستان‌ها/۱

1989 CPA 6091-2.jpg

کوراوغلو قهرمان حماسهٔ افسانه‌ای برجسته در سنت‌های شفاهی مردم ترک است. که در مورد نقل داستان‌های افسانه‌ای کوراوغلو و نیز موسیقی در میان ترک‌ها رواج دارد. روایت کوراوغلو در جغرافیای وسیعی از قفقاز، ایران، افغانستان، آسیای مرکزی و برخی نقاط دیگر گسترده‌است. و به عنوان داستان فولکوریک کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان شناخته می‌شود.