باز کردن منو اصلی
Perforation diagram.jpg

اصلی و کرم داستان عاشقانهٔ ترکی که روایت‌های گوناگون از آن در فرهنگ و ادبیات کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، گرجستان، ترکیه و برخی کشورهای آسیای میانه رواج دارد، در اوایل سدهٔ دهم قمری‌/ شانزدهم میلادی به وجود آمده و از همین زمان به بعد در میان مردم ترک ایران، قفقاز، آسیای میانه و آسیای صغیر رواج یافته‌است.