ویرایش درگاه ارومیه
ویرایش نوشتار برگزیده
ویرایش مشاهیر
ویرایش رده‌ها
ویرایش نوشتارهای برگزیده
ویرایش ویکی‌پروژه‌ها
ویرایش نگاره برگزیده
ویرایش گفتاورد
ویرایش گردشگری
ویرایش آن‌چه می‌توانید انجام دهید
  • الگوی {{درگاه|ارومیه}} را به نوشتارهای وابسته با ارومیه اضافه کنید.
  • الگوی {{ارومیه-خرد}} را به نوشتارهای خرد ارومیه اضافه کنید.
  • در پروژه‌های ارومیه همکاری کنید.
  • نوشتارهای خرد ارومیه را گسترش دهید.
ویرایش سراسرنما

آتشکده آذرگشنسب

ویرایش موقعیت
ویرایش درگاه‌های وابسته
درگاه‌های شهرهای ایران
اصفهان اهواز تبریز جهرم سبزوار شیراز مشهد
ویرایش در دیگر پروژه‌های ویکی‌مدیا