طبیعت ۱

درگاه:روسیه/طبیعت/۱

سیبری

سیبری (به روسی: Сиби́рь) نام سرزمینی بسیار گسترده در بخش آسیایی روسیه است. سیبری تقریباً تمامی ناحیهٔ شمال آسیا را در بر می‌گیرد. این منطقه یک دوازدهم سطح کره زمین و ۶۰ درصد خاک اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل می‌دهد. سیبری از رشته‌کوه اورال به سوی شرق امتداد یافته و تا اقیانوس آرام می‌رسد. از سوی شمال به اقیانوس منجمد شمالی و از جنوب به تپه‌های شمال و مرکز قزاقستان و مرزهای مغولستان و چین محدود می‌گردد. مساحت سیبری ۱۲۸۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع است و ۴۰ میلیون نفر سکنه دارد.

طبیعت ۲

طبیعت ۳

طبیعت ۴

طبیعت ۵

طبیعت ۶

طبیعت ۷

طبیعت ۸

طبیعت ۹

طبیعت ۱۰

طبیعت ۱۱

طبیعت ۱۲

طبیعت ۱۳

طبیعت ۱۴

طبیعت ۱۵

طبیعت ۱۶

طبیعت ۱۷

طبیعت ۱۸

طبیعت ۱۹

طبیعت ۲۰

طبیعت ۲۱

طبیعت ۲۲

طبیعت ۲۳

طبیعت ۲۴

طبیعت ۲۵

طبیعت ۲۶

طبیعت ۲۷

طبیعت ۲۸

طبیعت ۲۹

طبیعت ۳۰

طبیعت ۳۱

طبیعت ۳۲

طبیعت ۳۳

طبیعت ۳۴

طبیعت ۳۵

طبیعت ۳۶

طبیعت ۳۷

طبیعت ۳۸

طبیعت ۳۹

طبیعت ۴۰

طبیعت ۴۱

طبیعت ۴۲

طبیعت ۴۳

طبیعت ۴۴

طبیعت ۴۵

طبیعت ۴۶

طبیعت ۴۷

طبیعت ۴۸

طبیعت ۴۹

طبیعت ۵۰

طبیعت ۵۱

طبیعت ۵۲

طبیعت ۵۳

طبیعت ۵۴

طبیعت ۵۵

طبیعت ۵۶

طبیعت ۵۷

طبیعت ۵۸

طبیعت ۵۹

طبیعت ۶۰

طبیعت ۶۱

طبیعت ۶۲

طبیعت ۶۳

طبیعت ۶۴

طبیعت ۶۵

طبیعت ۶۶

طبیعت ۶۷

طبیعت ۶۸

طبیعت ۶۹

طبیعت ۷۰

طبیعت ۷۱

طبیعت ۷۲

طبیعت ۷۳

طبیعت ۷۴

طبیعت ۷۵

طبیعت ۷۶

طبیعت ۷۷

طبیعت ۷۸

طبیعت ۷۹

طبیعت ۸۰

طبیعت ۸۱

طبیعت ۸۲

طبیعت ۸۳

طبیعت ۸۴

طبیعت ۸۵

طبیعت ۸۶

طبیعت ۸۷

طبیعت ۸۸

طبیعت ۸۹

طبیعت ۹۰

طبیعت ۹۱

طبیعت ۹۲

طبیعت ۹۳

طبیعت ۹۴

طبیعت ۹۵

طبیعت ۹۶

طبیعت ۹۷

طبیعت ۹۸

طبیعت ۹۹