گفتارنیک ۱

درگاه:هنر/گفتارنیک/۱

«علت این‌که ما از موسیقی خوشمان می‌آید این است که در دنیای رؤیاها و احلام خود فرو می‌رویم، طبایع عالی، موسیقی را دوست می‌دارند لیکن بهتر آن می‌دانند که از آن به‌عنوان وسیله برای دخول در رؤیاهای خویش استفاده کنند.»

ویکتور هوگو

گفتارنیک ۲

درگاه:هنر/گفتارنیک/۲

«مردی که در درون خویش موسیقی ندارد و ندای خوش و دلنشین، او را دگرگون نسازد، برای خیانت، توطئه و غارتگری مناسب می‌باشد و هیچ‌کس نباید به او اعتماد کند.»

ویلیام شکسپیر

گفتارنیک ۳

درگاه:هنر/گفتارنیک/۳

«موسیقی، تندنویسی ِ احساسات است.»

لئو تولستوی

گفتارنیک ۴

درگاه:هنر/گفتارنیک/۴

«موسیقی از فکر تراوش می‌کند و به قلب می‌نشیند.»

لودویگ وان بتهوون

گفتارنیک ۵

درگاه:هنر/گفتارنیک/۵

«موسیقی برای آواز و نقاشی برای منظره، مانند شعر است برای کلمات، اما آنجا که موسیقی و شعر در فهماندن احساسات رقیق بشری کوتاه می‌آیند و در هنر خویش فرو می‌مانند، نوبت نقاشی شروع می‌شود. در بسیاری از موارد چیزی که پرده نقاشی به ما می‌فهماند، یک میلیون کلمه به ادای آن قادر نیست.»

میکل‌آنژ

گفتارنیک ۶

درگاه:هنر/گفتارنیک/۶

«موسیقی مکاشفه‌ای بالاتر از هر فلسفه و حکمتی است. هرکس به‌آهنگ‌های من گوش فرادهد، باید از هر رنج و دردی که دیگران به‌دوش می‌کشند رهایی یابد.»

لودویگ وان بتهوون

گفتارنیک ۷

درگاه:هنر/گفتارنیک/۷

«آن‌جاکه طبیعت توقف می‌کند، هنر آغاز می‌شود.»

ویل دورانت

گفتارنیک ۸

درگاه:هنر/گفتارنیک/۸

«یکی از والاترین اهداف هنر موسیقی، نشر مذهب و ترغیب ارواح جاودان است»

کارل فیلیپ امانوئل باخ

گفتارنیک ۹

درگاه:هنر/گفتارنیک/۹

«آن چه می خواهم بگویم این است که اصولاً زندگی بسیار بیشتر از هنر تقلید می کند تا هنر از زندگی.»

اسکار وایلد

گفتارنیک ۱۰

درگاه:هنر/گفتارنیک/۱۰

«ارزش هنرمند را باید هنرشناس معین کند نه مردم کوچه و بازار، به‌تعریف این و آن غره نشوید و خود را هنرمند نشمارید، بگذارید مقام و شخصیت شما بی‌آنکه به دیگران تحمیل گردد، شناخته شود.»

امیل زولا

گفتارنیک ۱۱

درگاه:هنر/گفتارنیک/۱۱

«اگر مردم می‌دانستند برای احراز مقام استادی چه رنج‌ها برده‌ام و چه روزها و چه شب‌ها جان کنده‌ام هرگز از دیدن شگفی‌های هنری‌ام متعجب نمی‌شدند.»

میکل آنژ

گفتارنیک ۱۲

درگاه:هنر/گفتارنیک/۱۲

«اگر هنر داری بیاور وگرنه هنرنمائی مکن که رسوائی به‌بار خواهی آورد.»

یوهان ولفگانگ گوته

گفتارنیک ۱۳

درگاه:هنر/گفتارنیک/۱۳

«به‌همان شدتی که بقال به‌کاسبی ذوق دارد، هنرمند از معامله بی‌زار است.»

بالزاک

گفتارنیک ۱۴

درگاه:هنر/گفتارنیک/۱۴

«تاریخ یک ملت مانند گلزاری است که مردمان هنرمند و حساس، گل‌های زیبای آن می‌باشند.»

گوستاو لوبن

گفتارنیک ۱۵

درگاه:هنر/گفتارنیک/۱۵

«تکامل باید هدف اولیه همه هنرمندان حقیقی باشد.»

بتهوفن

گفتارنیک ۱۶

درگاه:هنر/گفتارنیک/۱۶

«خدایا، هنر چه‌قدر فرازمند، عمر چه کوتاه!»

یوهان ولفگانگ گوته

گفتارنیک ۱۷

درگاه:هنر/گفتارنیک/۱۷

«در هنر هم مانند زندگی فقط آزادی و ترقی است.»

بتهوفن

گفتارنیک ۱۸

درگاه:هنر/گفتارنیک/۱۸

«زندگی کوتاه است و هنر طولانی.»

بقراط

گفتارنیک ۱۹

درگاه:هنر/گفتارنیک/۱۹

«شاد ماندن به‌هنگام گیر و دار یک کار ملال‌آور و بیش از اندازه پرمسؤلیت، هنر کوچکی نیست.»

فریدریش نیچه

گفتارنیک ۲۰

درگاه:هنر/گفتارنیک/۲۰

«شاعری والاترین هنرهاست»

امانوئل کانت

گفتارنیک ۲۱

درگاه:هنر/گفتارنیک/۲۱

«فقط عقیده مرد هنرمند قابل توجه‌است، حتی در مورد روش و اخلاق.»

اسکار وایلد

گفتارنیک ۲۲

درگاه:هنر/گفتارنیک/۲۲

«مرد آزاده، پروردن هنرهای عالی را اساس مصاحبت با دوستان خود قرار می‌دهد و به‌وسیله مصاحبت با دوستان خود، فضایل اخلاقی را در نفس خویش به‌کمال می‌رساند.»

کنفوسیوس

گفتارنیک ۲۳

درگاه:هنر/گفتارنیک/۲۳

«من می‌توانم ادعا کنم که در هنر ِ تحمل ِ بار ِ مقدرات، اعم از شادی و تعب، آنقدر مسلط شده‌ام که مصائب در نهاد من وجد و نشاطی ایجاد می‌کند که قرین سعادت است.»

هلن کلر

گفتارنیک ۲۴

درگاه:هنر/گفتارنیک/۲۴

«مسکنت در کوی هنرمندان و رنجبران راه ندارد و شادمانی در خانه‌ای است که مهربانی در آن‌جا حکومت می‌کند.»

شکسپیر

گفتارنیک ۲۵

درگاه:هنر/گفتارنیک/۲۵

«والاترین هنر در جهان آنست که مرید باشی. این موهبت با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست. مریدی یگانه‌است و همتایی ندارد. در هر پیوند دیگری، چیزی شبیه آن نخواهی یافت، نه چیزی مثل آن نمی‌تواند وجود داشته باشد.»

اوشو

گفتارنیک ۲۶

درگاه:هنر/گفتارنیک/۲۶

«هنر چاشنی زندگی است.»

محمود حسابی

گفتارنیک ۲۷

درگاه:هنر/گفتارنیک/۲۷

«هدف هنر امروز، زندگی است نه زیبائی.»

ویکتور هوگو

گفتارنیک ۲۸

درگاه:هنر/گفتارنیک/۲۸

«هنر خوب است اگر احساسات خوب را ترویج کند، احساسات هنگامی خوب است که شعور ِ ممیز ِ نیک و بد به خوبی آنها حکم دهد و این شعور در میان مردم یک عصر مشترک است، هنر جهانی یک محک درونی دارد که پا برجا و بی‌خطاست و آنهم وجدان پاک نام دارد.»

لئو تولستوی

گفتارنیک ۲۹

درگاه:هنر/گفتارنیک/۲۹

«هنر زیور بشر است و بشر زیور کیهان.»

ناصرخسرو

گفتارنیک ۳۰

درگاه:هنر/گفتارنیک/۳۰

«هنرمند عاشق طبیعت است و به‌همین جهت، هم برده و هم ارباب آن است.»

رابیندرانات تاگور

گفتارنیک ۳۱

درگاه:هنر/گفتارنیک/۳۱

اشتر به شعر عرب در حالت است و طربگر ذوق نیست تو را، کژ طبع جانوری

سعدی

گفتارنیک ۳۲

درگاه:هنر/گفتارنیک/۳۲

«خواجه‌ای گفت که جز غم چه هنر دارد عشق// گفتم ای خواجهٔ غافل، هنری خوش‌تر از این»

حافظ

گفتارنیک ۳۳

درگاه:هنر/گفتارنیک/۳۳

«ز دشمن کی حذر جوید هنرجوی// ز دریا کی بپرهیزد گهرجوی»

فخرالدین اسعد گرگانی

گفتارنیک ۳۴

درگاه:هنر/گفتارنیک/۳۴

«شتران مست شدستند، ببین رقص جمل// ز اشتر مست که جوید ادب و علم و هنر»

مولوی

گفتارنیک ۳۵

درگاه:هنر/گفتارنیک/۳۵

«شرف و قیمت و قدر تو به فضل و هنر است// نه به دیدار و به دینار و به سود و به زیان»

فرخی سیستانی

گفتارنیک ۳۶

درگاه:هنر/گفتارنیک/۳۶

«فضل و هنر ضایع است تا ننمایند// عود بر آتش نهند و مشک بسایند»

سعدی

گفتارنیک ۳۷

درگاه:هنر/گفتارنیک/۳۷

«آه از آن روز که بی‌کسب هنر شام شود// وای از آن شام که بی‌مطرب و ساغر گذرد»

ایرج‌میرزا

گفتارنیک ۳۸

درگاه:هنر/گفتارنیک/۳۸

«قدر اهل هنر کسی داند// که هنرنامه‌ها بسی خواند»

نظامی

گفتارنیک ۳۹

درگاه:هنر/گفتارنیک/۳۹

«کژدم از راه آن ‌که بدگهر است// ماندنش عیب و کشتنش هنر است»

نظامی

گفتارنیک ۴۰

درگاه:هنر/گفتارنیک/۴۰

«ولیکن پا به‌ دانش نه در این راه// که علم آمد فراوان، عمر، کوتاه»

عبدالرحمن جامی

گفتارنیک ۴۱

درگاه:هنر/گفتارنیک/۴۱

«هرکسی را نتوان گفت که صاحب‌نظر است// گل بی‌خار جهان، مردم صاحب‌هنرند»

سعدی

گفتارنیک ۴۲

درگاه:هنر/گفتارنیک/۴۲

«هنر بهتر آن‌کو بود گوهری // چو رخشانی زهره و مشتری»

ادیب پیشاوری

گفتارنیک ۴۳

درگاه:هنر/گفتارنیک/۴۳

«هنر بهتر از گوهر نابکار// که گیرد تو را مرد داننده خوار»

فردوسی

گفتارنیک ۴۴

درگاه:هنر/گفتارنیک/۴۴

«هنرمند هرجا بود سرفراز// کجا باهنر شد اسیر نیاز»

فردوسی

گفتارنیک ۴۵

درگاه:هنر/گفتارنیک/۴۵

«هنر هرکجا افکند سایه‌ای// چو ظل همایش دهد پایه‌ای»

فردوسی

گفتارنیک ۴۶

گفتارنیک ۴۷

گفتارنیک ۴۸

گفتارنیک ۴۹

گفتارنیک ۵۰

گفتارنیک ۵۱

گفتارنیک ۵۲

گفتارنیک ۵۳

گفتارنیک ۵۴

گفتارنیک ۵۵

گفتارنیک ۵۶

گفتارنیک ۵۷

گفتارنیک ۵۸

گفتارنیک ۵۹

گفتارنیک ۶۰

گفتارنیک ۶۱

گفتارنیک ۶۲

گفتارنیک ۶۳

گفتارنیک ۶۴

گفتارنیک ۶۵

گفتارنیک ۶۶

گفتارنیک ۶۷

گفتارنیک ۶۸

گفتارنیک ۶۹

گفتارنیک ۷۰

گفتارنیک ۷۱

گفتارنیک ۷۲

گفتارنیک ۷۳

گفتارنیک ۷۴

گفتارنیک ۷۵

گفتارنیک ۷۶

گفتارنیک ۷۷

گفتارنیک ۷۸

گفتارنیک ۷۹

گفتارنیک ۸۰

گفتارنیک ۸۱

گفتارنیک ۸۲

گفتارنیک ۸۳

گفتارنیک ۸۴

گفتارنیک ۸۵

گفتارنیک ۸۶

گفتارنیک ۸۷

گفتارنیک ۸۸

گفتارنیک ۸۹

گفتارنیک ۹۰

گفتارنیک ۹۱

گفتارنیک ۹۲

گفتارنیک ۹۳

گفتارنیک ۹۴

گفتارنیک ۹۵

گفتارنیک ۹۶

گفتارنیک ۹۷

گفتارنیک ۹۸

گفتارنیک ۹۹