باز کردن منو اصلی

یک قصاب دستفروش در کابل که گوشت بز و کله پاچه می‌فروشد.

دستفروش فروشنده‌ای است که می‌تواند به راحتی از جایی به جای دیگر برود. دستفروشان معمولاً در کنار خیابان به فروش غذا و کالا می‌پردازند.

دستفروشانی که در رم، ایتالیا، کیف و عینک آفتابی می‌فروشند.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش