دستفروش فروشنده‌ای است که می‌تواند به راحتی از جایی به جای دیگر برود. دستفروشان معمولاً در کنار خیابان به فروش محصولاتی از جمله پوشاک، کیف، کفش، انواع خوراکی ایرانی و خارجی، و محصولات کشاورزی و دامی می‌پردازند. بازارمَج واژه‌ای است که در زبان گیلکی به زنان و مردان دستفروش اطلاق می‌گردد.

اصطلاح بازارمج در زبان گیلکی به دستفروشان محلی اطلاق می‌گردد.(مجسمه پیاده راه مجموعه میدان، ساختمان و کتابخانه شهرداری رشت )
یک قصاب دستفروش در کابل که گوشت بز و کله پاچه می‌فروشد.
دستفروشانی که در رم، ایتالیا، کیف و عینک آفتابی می‌فروشند.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش