دستگاه زیستی

شبکه پیچیده‌ای از عناصر بهم مرتبط از مقیاس ماکرو تا نانو
(تغییرمسیر از دستگاه‌های بدن)

از همکاری بین اندام‌های مختلف بدن دستگاه یا سامانه زیستی تشکیل می‌شود.

دستگاه جانورانویرایش

بدن انسان از هشت دستگاه ساخته شده‌است که عبارتند از:

منابعویرایش

ویکی‌پدیا انگلیسی: Biological System بازیابی ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱