دستگاه تناسلی

یکی از دستگاه‌های بدن جانوران است که برای تولید مثل به کار می‌رود
(تغییرمسیر از دستگاه تولید مثل)

دستگاه تناسلی یا سیستم ژِنیتال (به انگلیسی: Genital system) یا دستگاه تولید مثل یا سیستم بازفرآورنده (به انگلیسی: Reproductive system) یکی از دستگاه‌های بدن جانوران است که برای تولید مثل به کار می‌رود. همگی موجودات زنده، توانایی تولید مثل دارند و همین موضوع، عامل بقای نسل آن‌هاست. تولید مثل یا زادآوری، فرایندی زیست‌شناختی است که در آن، موجودات زندهٔ تازه و منفردی پدید می‌آیند. زادآوری، یکی از ویژگی‌های بنیادین همهٔ انواع حیات است؛ هر ارگانیسمی که وجود دارد، نتیجهٔ یک زادآوری است. روش‌های شناخته‌شدهٔ زادآوری را در دو گروه عمده، طبقه‌بندی می‌کنند: تولید مثل جنسی و تولید مثل غیرجنسی. دستگاه تناسلی در انسان، شامل دستگاه تولید مثل در زنان و دستگاه تولید مثل در مردان است.

دستگاه تناسلی
Male pelvic structures.svg
دستگاه تولید مثل زنان.png
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینsystemata genitalia
TA98A09.0.00.000
TA23467

دستگاه تناسلی نر پستاندارانویرایش

دستگاه تناسلی نر در پستانداران معمولا شامل یک قسمت تناسلی خارجی می باشد و یک قسمت داخلی. قسمت تناسلی خارجی شامل آلت تناسلی و بیضه ها می باشد. دستگاه تناسلی داخلی در گونه های نر پستانداران شامل پروستات و برخی غدد تغذیه کننده اسپرم می باشد

دستگاه تناسلی ماده پستاندارانویرایش

دستگاه تناسلی ماده در پستانداران شامل قسمت خارجی است که خود شامل لابیا ها یا لب های بزرگ و کوچک و مهبل یا واژن است که در زبان عامه با الفاظ دیگری نامیده می شود. غدد بارتولن و مرطوب کننده نیز جزو همین قسمت است.

قسمت تناسلی داخلی در ماده ها شامل رحم و تخمدان ها می باشد.

گیاهانویرایش

در گیاهان، موضوع دیگری به عنوان تناوب نسل مطرح می شود که در طی آن، گیاهان به طور متناوب از حالت ژنی والدی(2n,4n,6n یا...) به حالت هاپلوئیدی(n,2n,3n و ...) گذر می کنند و بدین ترتیب، با تقسیمات میوز، سلول های مادر برای تولید گامت ایجاد می کنند و سپس این سلول ها، با تقسیمات میتوزی، گامت ها را ایجاد می کنند. بعدا این سلول های رده های نخست حاصل از تقسیمات میتوزی، موجب تشکیل بافت های تخصصی و بخش های تمایز یافته در گیاه خواهد شد.

قارچ‌هاویرایش

جانورانویرایش

منابعویرایش