دستگاه تناسلی

یکی از دستگاه‌های بدن جانوران است که برای تولید مثل به کار می‌رود
(تغییرمسیر از دستگاه تولید مثل)

دستگاه تناسلی، آمیزشی یا دستگاه تولید مثل یکی از دستگاه‌های بدن جانوران است که برای تولید مثل به کار می‌رود. همگی موجودات زنده توانایی تولید مثل دارند و همین موضوع عامل بقای نسل آنهاست. تولید مثل یا زادآوری فرایندی زیست‌شناختی است که در آن موجودات زندهٔ تازه و منفردی به وجود می‌آیند. زادآوری از خصوصیّت‌های بنیادین تمام انواع حیات است؛ هر ارگانیسمی که وجود دارد نتیجهٔ یک زادآوری است. روش‌های شناخته شدهٔ زادآوری را در دو گروه عمده طبقه‌بندی می‌کنند: تولید مثل جنسی و تولید مثل غیرجنسی. دستگاه تناسلی در انسان شامل دستگاه تولید مثل در زنان و دستگاه تولید مثل در مردان است.

دستگاه تناسلی
Male pelvic structures.svg
دستگاه تولید مثل زنان.png
Details
Identifiers
لاتینsystemata genitalia
واژگان کالبدشناسیA09.0.00.000
واژگان کالبدشناسی3467
FMA7160 75572، 7160
Anatomical terminology

گیاهانویرایش

قارچ‌هاویرایش

جانورانویرایش

منابعویرایش