دلتا بادبان

دلتا بادبان یک ستاره است که در صورت فلکی بادبان قرار دارد.

دلتا بادبان
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی بادبان (صورت فلکی)
بعد ۰۸h ۴۴m ۴۲.۲s
میل −۵۴° ۴۲′ ۳۰″
قدر ظاهری (ع) ۱.۹۵ (۲.۰۳/۵.۱)
مشخصات
نوع طیف A1 V/G0 V
شاخص رنگ U−B 0.06
شاخص رنگ B−V 0.04
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۲.۲ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۲۸.۷۸ mas/yr
میل: −۱۰۴.۱۴ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۴۰.۹۰ mas
قدر مطلق (MV)−۰.۰۱ (۰.۰۵/۳.۵۱)
نام‌گذاری‌های دیگر
Gl 321.3 A/B, HR 3485, CD -54°1788, HD 74956, GCTP 2098.00, SAO 236232, GC 12069, CCDM 08448-5442, HIP 42913.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش