باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان اترک (گنبد کاووس) قرار داشته و براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۲۸۶نفر (۵۵خانوار) بوده است.[۱]

منابعویرایش