دموتیک (مصری)

خط مصری باستان

دموتیک (از یونانی باستان: δημοτικός dēmotikós، «محبوب») خط مصری باستان است که از اشکال شمالی سلسله مراتب استفاده شده در دلتای نیل، و مرحله زبان مصری که به این خط نوشته شده‌است، پس از مصری متأخر و پیش از قبطی نوشته شده‌است. این اصطلاح اولین بار توسط هرودوت مورخ یونانی برای تمایز آن از خط هیراتیک و هیروگلیف استفاده شد. طبق قرارداد، کلمه "Demotic" به منظور تمایز آن از یونانی دموتیک با حروف بزرگ نوشته می‌شود.

دموتیک
Demotic
DemoticScriptsRosettaStoneReplica.jpg
نوشتار دموتیک روی یک ماکت از سنگ رزتا
نوعواژه‌نگاشت
زبان‌هادموتیک (زبان مصری)
دورهٔ زمانیحدود ۶۵۰ پ. م (قرن پنجم پیش از میلاد)
سامانهٔ مادر
سامانهٔ فرزند
ایزو ۱۵۹۲۴Egyd, 070

منابعویرایش

  • Betrò, Maria Carmela (1996). Hieroglyphics: The Writings of Ancient Egypt. New York; Milan: Abbeville Press (English); Arnoldo Mondadori (Italian). pp. 34–239. ISBN 978-0-7892-0232-1.
  • Depauw, Mark (1997). A Companion to Demotic Studies. Papyrologica Bruxellensia, No. 28. Bruxelles: Fondation égyptologique reine Élisabeth.
  • Johnson, Janet H. (1986). Thus Wrote ꜥOnchsheshonqy: An Introductory Grammar of Demotic. Studies in Ancient Oriental Civilization, No. 45. Chicago: The Oriental Institute.