دم‌درازیان

دم‌درازیان
Mandril.jpg
مندریل (Mandrillus sphinx)
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: نخستی‌سانان
بالاخانواده: میمون بر قدیم
تیره: میمون بر قدیم
زیرخانواده: Cercopithecinae
جان ادوارد گری، ۱۸۲۱
سرده‌ها

Allenopithecus
تالاپوین
Erythrocebus
Chlorocebus
Cercopithecus
Macaca
Lophocebus
Rungwecebus
عنتر دم‌کوتاه Papio
بابون گلادا Theropithecus
Cercocebus
Mandrillus

دُم‌درازیان (Cercopithecinae) زیرخانواده‌ای از میمون‌های بر قدیم هستند که در حدود ۷۱ گونه از عنترهای دم‌کوتاه، ماکاک‌ها و میمون‌های زیتونی (وِروِت) را شامل می‌شوند.

بیشتر میمون‌های زیرخانواده دم‌درازیان تنها در منطقه آفریقای سیاه زندگی می‌کنند اما ماکاک‌ها از بخش‌های خاوری آسیا تا جبل طارق پراکنده‌اند.

بیشتر گونه‌های دم‌درازیان همه‌چیزخوارند. نام علمی این زیرخانواده از یونانی و به معنای «میمون دم‌دراز» است.[۱]

انسان (سرده)شمپانزه
هیلوبات


Cercopithecinae

ماکاک 

عنتر دم‌کوتاهبابون گلادا
Cercocebus
کوتاه‌شستیان


میمون بی‌شست سیاه و سفید 

Pygathrixمیمون دماغ‌دراز 

Trachypithecusمنابعویرایش

  • Wikipedia contributors, "Cercopithecinae," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed July 21, 2013).