انسان (سرده)

سرده‌ای از انسانیان
یکی از چندین مدلِ پراکندگی منطقه‌ای و زمانی انواع اصلی انسان

انسان (نام علمی: Homo) سرده‌ای از خانوادهٔ کپی‌های بزرگ(انسان‌سایان) است. نوع انسان خردمند (انسان امروزی) یکی از انواع این جنس است. باور سنتی نزد دیرین‌مردم‌شناسان این بوده‌است که جنس انسان از تکامل جنس جنوبی‌کپی به وجود آمده‌است. با یافت شدن سنگواره‌هایی از انسان‌سایانی دیگر — به‌طور خاص کنیامردم پَخْتْرخ — این باور سنتی رقیبانی یافته‌است. ویژگی ممتاز جنس انسان در مقایسه با سایر جنس‌های خانواده(تیره) انسان‌سایان، گنجایش بیشتر کاسهٔ سر است. پیش‌تر ابزارسازی را هم از ویژگی‌های ممتاز می‌دانستند، ولی امروز چنین نیست. برخی از گونه های جنس انسان از قرار زیر است:

همهٔ این گونه‌ها به جز انسان خردمند منقرض شده‌اند.

نام‌گذاری

در علوم زیستی، به ویژه در انسان‌شناسی و دیرین‌شناسی، نام عمومی تمام اعضای جنس هومو واژهٔ انسان است. نام‌گذاری علمی دواسمیِ انسان خردمند Homo sapiens را لینه انجام داد (۱۷۵۸). نام‌گذاری انواع دیگر به مرور از اوایل نیمهٔ دوم سدهٔ نوزدهم انجام شد (انسان نئاندرتال H. neanderthalensis در ۱۸۶۴، انسان راست‌قامت H. erectus در ۱۸۹۲).

درخت تبارزایی

کپی (جانور)

میمون درازدست (gibbons)

انسانیان

پونگینه (orangutans)

انسان‌ساییان

گوریل‌تباران (gorillas)

انسان‌تباران

شامپانزه (chimpanzees)

جنوبی‌کپی‌آسا (incl. جنوبی‌کپی, کنیامردم پخت‌رخ, پرامردم, انسان (سرده))

(۷٫۸)
(۸٫۸)
(۱۵٫۷)
(20.4 Mya)
جنوبی‌کپی‌آسا

آردی‌کپی

جنوبی‌کپی انامی

جنوبی‌کپی انامی (†۳٫۸)

جنوبی‌کپی عفاری

جنوبی‌کپی گارهی

جنوبی‌کپی دیرمدا (†۳٫۴)

کنیامردم پخت‌رخ (†۳٫۳)

جنوبی‌کپی آفریقایی (†۲٫۱)

پرامردم (†۱٫۲)

Homo

انسان ماهر (†1.5)  

انسان رودولفی (†1.9)  

انسان راست‌قامت

انسان کارورز (†1.4)  

انسان راست‌قامت (†)  

انسان راست‌قامت ((†)0.03)  

مردمان غار رد دیر ((†)۰٫۰۱)

(۱٫۲)

انسان پیشگام   (†۰٫۸)

انسان هایدلبرگی
انسان هایدلبرگی ((†)۰٫۲)

نئاندرتال ((†)0.05)  

انسان‌تبار دنیسووا ((†)۰٫۰۵)

(۰٫۳)

انسان خردمند  

(۰٫۷۴)
(۱٫۹)

جنوبی‌کپی سدیبا (†۲٫۰)

انسان فلورسی (†۰٫۰۵)

(۳٫۴)
(۳٫۹)
(7.3 Mya)

پانویس و منابع

  • Sarmiento, Esteban et al. The Last Human: A guide to twenty-two sepcies of extinct humans. New Haven and London: Yale University Press, 2007. ISBN 978-0-300-10047-1

پیوند به بیرون