باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۱۴۹۷۲ نفر (۳۲۳۷خانوار) بوده است.[۱]

منابعویرایش