شهرستان‌های ایران

فهرست

در تقسیمات کشوری ایران، شهرستان واحدی کوچک‌تری از استان و بزرگ‌تر از بخش است و هر استان به چندین شهرستان و هر شهرستان به چندین بخش تقسیم می‌شود.

نقشه استان‌های ایران به تفکیک شهرستان‌ها

براساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در پایان سال ۱۳۹۹ خورشیدی، کشور ایران از ۴۵۱ شهرستان تشکیل شده‌است.[۱]

فهرست شهرستان‌های ایران

فهرست شهرستان‌های ایران به ترتیب جمعیت (بر پایهٔ سرشماری رسمی سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵):[۲][۳]

رتبه در
کشور
نام شهرستان استان جمعیت ۱۳۸۵ جمعیت ۱۳۹۰ جمعیت ۱۳۹۵ رتبه در
استان
تاریخ تأسیس
شهرستان[۴]
تغییر
۱ تهران تهران ۷٬۹۷۵٬۶۷۹ ۸٬۲۹۳٬۱۴۰ ۸٬۷۳۷٬۵۱۰ ۱ ۱۳۱۶ !D0029265263972 +۵٫۳۶%
۲ مشهد خراسان رضوی ۲٬۸۶۸٬۳۵۰ ۳٬۰۶۹٬۹۴۱ ۳٬۳۷۲٬۶۶۰ ۱ ۱۳۱۶ !D0023166086396 +۹٫۸۶%
۳ اصفهان اصفهان ۱٬۹۸۶٬۵۴۲ ۲٬۱۷۴٬۱۷۲ ۲٬۲۴۳٬۲۴۹ ۱ ۱۳۱۶ !D0034491813569 +۳٫۱۸%
۴ کرج البرز ۱٬۷۳۲٬۲۷۵ ۲٬۰۲۴٬۷۶۵ ۱٬۹۷۳٬۴۷۰ ۱ ۱۳۳۳ !D0034491813569 +۳٫۱۸%
۵ شیراز فارس ۱٬۷۱۱٬۱۸۶ ۱٬۷۰۰٬۶۸۷ ۱٬۸۶۹٬۰۰۱ ۱ ۱۳۱۶ !D0023129562835 +۹٫۹۰%
۶ تبریز آذربایجان شرقی ۱٬۵۷۹٬۳۱۲ ۱٬۶۹۵٬۰۹۴ ۱٬۷۷۳٬۰۳۳ ۱ ۱۳۱۶ !D0030795670060 +۴٫۶۰%
۷ اهواز خوزستان ۱٬۳۳۸٬۱۲۶ ۱٬۳۹۵٬۱۸۴ ۱٬۳۰۲٬۵۹۱ ۱ ۱۳۱۶ !H9972874319596 −۶٫۶۴%
۸ قم قم ۱٬۰۴۶٬۷۳۷ ۱٬۱۱۵٬۶۷۲ ۱٬۲۹۲٬۲۸۳ ۱ ۱۳۱۶ !D0018432626190 +۱۵٫۸۳%
۹ کرمانشاه کرمانشاه ۹۶۷٬۱۹۶ ۱٬۰۳۰٬۹۷۸ ۱٬۰۸۳٬۸۳۳ ۱ ۱۳۱۶ !D0029707108300 +۵٫۱۳%
۱۰ ارومیه آذربایجان غربی ۸۷۱٬۲۰۴ ۹۶۳٬۷۳۸ ۱٬۰۴۰٬۵۶۵ ۱ ۱۳۱۶ !D0025292633325 +۷٫۹۷%
۱۱ رشت گیلان ۸۵۷٬۶۰۶ ۹۱۸٬۴۴۵ ۹۵۶٬۹۷۱ ۱ ۱۳۱۶ !D0031713486845 +۴٫۱۹%
۱۲ شهریار تهران ۱٬۰۴۷٬۳۴۶ ۶۲۴٬۴۴۰ ۷۴۴٬۲۱۰ ۲ ۱۳۶۸ !D0016512820111 +۱۹٫۱۸%
۱۳ کرمان کرمان ۶۷۷٬۶۵۰ ۷۲۲٬۴۸۴ ۷۳۸٬۷۲۴ ۱ ۱۳۱۶ !D0037952179396 +۲٫۲۵%
۱۴ بندرعباس هرمزگان ۵۱۵٬۵۷۷ ۵۸۸٬۲۸۸ ۶۸۰٬۳۶۶ ۱ ۱۳۱۶ !D0018545805799 +۱۵٫۶۵%
۱۵ همدان همدان ۶۳۷٬۳۰۴ ۶۵۱٬۸۲۱ ۶۷۶٬۱۰۵ ۱ ۱۳۱۶ !D0032899522870 +۳٫۷۳%
۱۶ زاهدان سیستان و بلوچستان ۶۸۱٬۴۶۰ ۶۶۰٬۵۷۵ ۶۷۲٬۵۸۹ ۱ ۱۳۱۶
۱۷ یزد یزد ۵۲۶٬۲۷۶ ۵۸۲٬۶۸۲ ۶۵۶٬۴۷۴ ۱ ۱۳۱۶
۱۸ اردبیل اردبیل ۵۴۸٬۸۳۲ ۵۶۴٬۳۶۵ ۶۰۵٬۹۹۲ ۱ ۱۳۱۶
۱۹ قزوین قزوین ۵۴۰٬۱۸۷ ۵۶۶٬۷۷۳ ۵۹۶٬۹۳۲ ۱ ۱۳۱۶
۲۰ اراک مرکزی ۶۱۵٬۷۰۲ ۵۹۹٬۶۳۴ ۵۹۱٬۷۵۶ ۱ ۱۳۱۶
۲۱ اسلامشهر تهران ۴۴۸٬۸۶۴ ۴۵۸٬۶۸۸ ۵۴۸٬۶۲۰ ۳ ۱۳۷۳
۲۲ بهارستان تهران ۵۲۳٬۶۳۶ ۵۳۶٬۳۲۹ ۴ ۱۳۸۹
۲۳ بابل مازندران ۴۶۹٬۵۹۱ ۴۹۵٬۴۷۲ ۵۳۱٬۹۳۰ ۱ ۱۳۲۲
۲۴ زنجان زنجان ۴۵۴٬۶۱۶ ۴۸۶٬۴۹۵ ۵۲۱٬۳۰۲ ۱ ۱۳۱۶
۲۵ خرم‌آباد لرستان ۵۲۲٬۲۴۶ ۴۸۷٬۱۶۷ ۵۰۶٬۴۷۱ ۱ ۱۳۱۶
۲۶ ساری مازندران ۴۹۶٬۳۶۰ ۴۷۸٬۱۶۷ ۵۰۴٬۲۹۸ ۲ ۱۳۱۶
۲۷ سنندج کردستان ۴۱۷٬۱۷۷ ۴۵۰٬۱۶۷ ۵۰۱٬۴۰۲ ۱ ۱۳۱۶
۲۸ گرگان گلستان ۴۰۱٬۳۹۹ ۴۶۲٬۴۵۵ ۴۸۰٬۵۴۱ ۱ ۱۳۱۶
۲۹ نیشابور خراسان رضوی ۴۴۸٬۱۷۰ ۴۳۳٬۱۰۵ ۴۵۱٬۷۸۰ ۲ ۱۳۲۰
۳۰ دزفول خوزستان ۴۰۱٬۵۵۸ ۴۲۳٬۵۵۲ ۴۴۳٬۹۷۱ ۲ ۱۳۲۵
۳۱ آمل مازندران ۳۴۶٬۷۷۵ ۳۷۰٬۷۷۴ ۴۰۱٬۶۳۹ ۳ ۱۳۲۵
۳۲ ملارد تهران ۳۷۳٬۹۹۴ ۳۷۷٬۲۹۲ ۵ ۱۳۸۸
۳۳ کاشان اصفهان ۳۰۲٬۶۳۷ ۳۲۳٬۳۷۱ ۳۶۴٬۴۸۲ ۲ ۱۳۱۶
۳۴ پاکدشت تهران ۲۴۲٬۶۹۱ ۲۹۱٬۳۹۷ ۳۵۰٬۹۶۶ ۶ ۱۳۷۶
۳۵ ری تهران ۲۹۷٬۷۱۱ ۳۱۹٬۳۰۵ ۳۴۹٬۷۰۰ ۷ ۱۳۵۷
۳۶ گنبد کاووس گلستان ۲۸۹٬۶۴۷ ۳۲۵٬۷۸۹ ۳۴۸٬۷۴۴ ۲ ۱۳۲۷
۳۷ خوی آذربایجان غربی ۳۷۰٬۰۷۲ ۳۵۴٬۳۰۹ ۳۴۸٬۶۶۴ ۲ ۱۳۱۶
۳۸ بروجرد لرستان ۳۲۳٬۸۲۶ ۳۳۷٬۶۳۱ ۳۲۶٬۴۵۲ ۲ ۱۳۱۹
۳۹ سیرجان کرمان ۲۴۵٬۸۱۲ ۲۶۷٬۶۹۷ ۳۲۴٬۱۰۳ ۲ ۱۳۲۳
۴۰ بجنورد خراسان شمالی ۳۲۸٬۴۸۹ ۳۶۵٬۸۹۶ ۳۲۴٬۰۸۳ ۱ ۱۳۱۶
۴۱ مرودشت فارس ۲۹۷٬۳۹۹ ۳۰۷٬۴۲۹ ۳۲۳٬۴۳۴ ۲ ۱۳۵۴
۴۲ خمینی‌شهر اصفهان ۲۸۷٬۲۶۵ ۳۱۱٬۶۲۹ ۳۱۹٬۷۲۷ ۳ ۱۳۵۹
۴۳ نجف‌آباد اصفهان ۲۸۲٬۴۳۰ ۳۰۰٬۲۸۸ ۳۱۹٬۲۰۵ ۴ ۱۳۳۷
۴۴ قدس تهران ۲۹۰٬۶۳۳ ۳۱۶٬۶۳۶ ۸ ۱۳۸۸
۴۵ شهرکرد چهارمحال و بختیاری ۳۶۸٬۴۶۶ ۳۴۰٬۳۸۲ ۳۱۵٬۹۸۰ ۱ ۱۳۲۱
۴۶ رفسنجان کرمان ۲۹۵٬۱۷۵ ۲۸۷٬۹۲۱ ۳۱۱٬۲۱۴ ۳ ۱۳۲۴
۴۷ قائم‌شهر مازندران ۲۹۵٬۱۳۵ ۳۲۰٬۷۴۱ ۳۰۹٬۱۹۹ ۴ ۱۳۲۴
۴۸ جیرفت کرمان ۱۸۷٬۵۹۵ ۲۷۷٬۷۴۸ ۳۰۸٬۸۵۸ ۴ ۱۳۲۵
۴۹ سبزوار خراسان رضوی ۴۴۰٬۱۳۳ ۳۱۹٬۸۹۳ ۳۰۶٬۳۱۰ ۳ ۱۳۱۶
۵۰ بویراحمد کهگیلویه و بویراحمد ۲۱۷٬۷۴۱ ۲۴۳٬۷۷۱ ۲۹۹٬۸۸۵ ۱ ۱۳۴۲
۵۱ بوشهر بوشهر ۲۲۵٬۲۹۷ ۲۵۸٬۹۰۶ ۲۹۸٬۵۹۴ ۱ ۱۳۱۶
۵۲ آبادان خوزستان ۲۷۷٬۲۶۱ ۲۷۱٬۴۸۴ ۲۹۸٬۰۹۰ ۳ ۱۳۲۱
۵۳ بندر ماهشهر خوزستان ۲۵۲٬۵۸۷ ۲۷۸٬۰۳۷ ۲۹۶٬۲۷۱ ۴ ۱۳۳۸
۵۴ رباط‌کریم تهران ۶۱۴٬۵۸۶ ۱۹۵٬۹۱۷ ۲۹۱٬۵۱۶ ۹ ۱۳۷۵
۵۵ ملایر همدان ۲۹۰٬۱۹۷ ۲۸۷٬۹۸۲ ۲۸۸٬۶۸۵ ۲ ۱۳۱۶
۵۶ ورامین تهران ۵۴۲٬۸۳۲ ۵۲۶٬۲۹۴ ۲۸۳٬۷۴۲ ۱۰ ۱۳۵۴
۵۷ ساوه مرکزی ۲۳۷٬۸۱۳ ۲۵۹٬۰۳۰ ۲۸۳٬۵۳۸ ۲ ۱۳۱۶
۵۸ چابهار سیستان و بلوچستان ۲۱۶٬۶۸۱ ۲۶۴٬۰۵۱ ۲۸۳٬۲۰۴ ۲ ۱۳۲۶
۵۹ میاندوآب آذربایجان غربی ۲۴۷٬۳۰۷ ۲۶۰٬۶۲۸ ۲۷۳٬۹۴۹ ۳ ۱۳۳۷
۶۰ فردیس البرز ۲۷۱٬۸۲۹ ۲ ۱۳۹۲
۶۱ قرچک تهران ۲۶۹٬۱۳۸ ۱۱ ۱۳۹۱
۶۲ تربت جام خراسان رضوی ۲۴۴٬۴۵۵ ۲۶۲٬۷۱۲ ۲۶۷٬۶۷۱ ۴ ۱۳۳۶
۶۳ کازرون فارس ۲۶۶٬۵۶۴ ۲۵۴٬۷۰۴ ۲۶۶٬۲۱۷ ۳ ۱۳۲۵
۶۴ لنجان اصفهان ۲۲۶٬۷۵۶ ۲۴۶٬۵۱۰ ۲۶۲٬۹۱۲ ۵ ۱۳۵۲
۶۵ مراغه آذربایجان شرقی ۲۳۵٬۷۰۲ ۲۴۷٬۶۸۱ ۲۶۲٬۶۰۴ ۲ ۱۳۱۶
۶۶ بیرجند خراسان جنوبی ۲۴۰٬۸۹۴ ۲۵۹٬۵۰۶ ۲۶۱٬۳۲۴ ۱ ۱۳۱۶
۶۷ ساوجبلاغ البرز ۲۱۵٬۹۹۱ ۲۱۹٬۹۲۱ ۲۵۹٬۹۷۳ ۳ ۱۳۶۸
۶۸ میناب هرمزگان ۲۵۷٬۸۳۱ ۲۳۵٬۷۰۵ ۲۵۹٬۲۲۱ ۲ ۱۳۳۹
۶۹ ایرانشهر سیستان و بلوچستان ۲۶۸٬۴۰۰ ۲۱۹٬۷۹۶ ۲۵۴٬۳۱۴ ۳ ۱۳۲۶
۷۰ دشتستان بوشهر ۲۲۶٬۹۰۵ ۲۲۹٬۸۹۷ ۲۵۲٬۰۴۷ ۲ ۱۳۳۳
۷۱ بوکان آذربایجان غربی ۲۰۴٬۳۰۸ ۲۲۴٬۶۲۸ ۲۵۱٬۴۰۹ ۴ ۱۳۶۸
۷۲ فلاورجان اصفهان ۲۳۲٬۶۴۴ ۲۴۷٬۰۱۴ ۲۴۹٬۸۱۴ ۶ ۱۳۵۹
۷۳ مرند آذربایجان شرقی ۲۳۲٬۰۶۷ ۲۳۹٬۲۰۹ ۲۴۴٬۹۷۱ ۳ ۱۳۲۷
۷۴ البرز قزوین ۱۸۲٬۱۲۶ ۲۰۳٬۲۷۶ ۲۴۲٬۸۶۵ ۲ ۱۳۸۳
۷۵ مهاباد آذربایجان غربی ۲۰۱٬۰۴۹ ۲۱۵٬۵۲۹ ۲۳۶٬۸۴۹ ۵ ۱۳۱۶
۷۶ ایلام ایلام ۱۹۹٬۵۱۹ ۲۱۳٬۵۷۹ ۲۲۴٬۵۹۰ ۱ ۱۳۱۶
۷۷ شاهین‌شهر و میمه اصفهان ۱۹۶٬۵۸۴ ۲۳۴٬۶۶۷ ۷ ۱۳۶۸
۷۸ جهرم فارس ۲۰۲٬۴۴۵ ۲۰۹٬۳۱۲ ۲۲۸٬۵۳۲ ۴ ۱۳۲۳
۷۹ بم کرمان ۲۸۲٬۳۱۱ ۱۹۵٬۶۰۳ ۲۲۸٬۲۴۱ ۵ ۱۳۱۶
۸۰ سقز کردستان ۲۰۸٬۴۲۵ ۲۱۰٬۳۹۰ ۲۲۶٬۴۵۱ ۲ ۱۳۲۵
۸۱ تربت حیدریه خراسان رضوی ۲۶۷٬۶۰۴ ۲۱۰٬۳۹۰ ۲۲۴٬۶۲۶ ۵ ۱۳۱۶
۸۲ شاهرود سمنان ۲۳۴٬۸۲۵ ۲۳۸٬۸۳۰ ۲۱۸٬۶۲۸ ۱ ۱۳۲۱
۸۳ لارستان فارس ۲۲۹٬۲۴۸ ۲۲۶٬۶۲۸ ۲۱۳٬۹۲۰ ۵ ۱۳۱۶
۸۴ لردگان چهارمحال و بختیاری ۱۷۷٬۲۷۷ ۱۹۴٬۷۸۳ ۲۰۹٬۶۸۱ ۲ ۱۳۵۹
۸۵ شوش خوزستان ۱۹۲٬۱۶۲ ۲۰۲٬۷۶۲ ۲۰۵٬۷۲۰ ۵ ۱۳۶۸
۸۶ فسا فارس ۱۹۲٬۹۴۶ ۲۰۳٬۱۲۹ ۲۰۵٬۱۸۷ ۶ ۱۳۱۶
۸۷ داراب فارس ۱۷۷٬۹۳۸ ۱۸۹٬۳۴۵ ۲۰۱٬۴۸۹ ۷ ۱۳۳۷
۸۸ تالش گیلان ۱۸۰٬۴۸۵ ۱۸۹٬۹۳۳ ۲۰۰٬۶۴۹ ۲ ۱۳۲۳
۸۹ ایذه خوزستان ۱۹۵٬۰۱۸ ۲۰۳٬۶۲۱ ۱۹۸٬۸۷۱ ۶ ۱۳۳۷
۹۰ سلماس آذربایجان غربی ۱۸۳٬۳۸۱ ۱۹۲٬۵۹۱ ۱۹۶٬۵۴۶ ۶ ۱۳۳۷
۹۱ سمنان سمنان ۱۹۱٬۶۱۸ ۱۸۲٬۲۶۰ ۱۹۶٬۵۲۱ ۲ ۱۳۱۶
۹۲ مریوان کردستان ۱۵۳٬۲۷۱ ۱۶۸٬۷۷۴ ۱۹۵٬۲۶۳ ۳ ۱۳۳۷
۹۳ شوشتر خوزستان ۱۸۷٬۳۳۷ ۱۹۱٬۴۴۴ ۱۹۲٬۰۲۸ ۷ ۱۳۲۶
۹۴ سراوان سیستان و بلوچستان ۲۴۶٬۱۰۰ ۱۷۵٬۷۲۸ ۱۹۱٬۶۶۱ ۴ ۱۳۲۶
۹۵ راسک سیستان و بلوچستان ۱۶۴٬۶۵۹ ۱۶۴٬۵۵۷ ۱۸۶٬۱۶۵ ۵ ۱۳۷۹
۹۶ میانه آذربایجان شرقی ۱۹۱٬۲۹۱ ۱۸۵٬۸۰۶ ۱۸۲٬۸۴۸ ۴ ۱۳۲۷
۹۷ بهبهان خوزستان ۱۷۵٬۳۷۳ ۱۷۹٬۷۰۳ ۱۸۰٬۵۹۳ ۸ ۱۳۱۶
۹۸ نهاوند همدان ۱۸۱٬۰۴۹ ۱۸۱٬۷۱۱ ۱۷۸٬۷۸۷ ۳ ۱۳۲۵
۹۹ پارس‌آباد اردبیل ۱۶۶٬۱۳۱ ۱۷۳٬۱۸۲ ۱۷۷٬۶۰۱ ۲ ۱۳۷۰
۱۰۰ دورود لرستان ۱۶۰٬۶۸۶ ۱۶۲٬۸۰۰ ۱۷۴٬۵۰۸ ۳ ۱۳۶۸
۱۰۱ قوچان خراسان رضوی ۱۸۶٬۰۲۲ ۱۷۹٬۷۱۴ ۱۷۴٬۴۹۵ ۶ ۱۳۱۶
۱۰۲ خاش سیستان و بلوچستان ۱۶۷٬۸۵۱ ۱۵۵٬۶۲۵ ۱۷۳٬۸۲۱ ۶ ۱۳۵۲
۱۰۳ تاکستان قزوین ۱۷۳٬۵۷۷ ۱۷۲٬۹۴۹ ۱۷۲٬۶۳۶ ۳ ۱۳۵۹
۱۰۴ اندیمشک خوزستان ۱۶۱٬۱۸۵ ۱۶۷٬۱۲۶ ۱۷۱٬۴۱۲ ۹ ۱۳۵۹
۱۰۵ خرمشهر خوزستان ۱۵۷٬۵۵۵ ۱۶۳٬۷۰۱ ۱۷۰٬۹۷۶ ۱۰ ۱۳۱۶
۱۰۶ پردیس تهران ۱۶۹٬۰۶۰ ۱۲ ۱۳۹۱
۱۰۷ بهشهر مازندران ۱۵۶٬۱۹۵ ۱۵۵٬۲۴۷ ۱۶۸٬۷۶۹ ۵ ۱۳۳۳
۱۰۸ کاشمر خراسان رضوی ۱۴۹٬۳۵۸ ۱۵۷٬۱۴۹ ۱۶۸٬۶۶۴ ۷ ۱۳۲۲
۱۰۹ لاهیجان گیلان ۱۶۲٬۸۹۸ ۱۶۸٬۸۲۹ ۱۶۷٬۵۴۴ ۳ ۱۳۲۴
۱۱۰ کوهدشت لرستان ۲۱۱٬۸۸۶ ۲۱۸٬۹۲۱ ۱۶۶٬۶۵۸ ۴ ۱۳۶۸
۱۱۱ تنکابن مازندران ۱۹۴٬۷۱۹ ۱۵۳٬۹۴۰ ۱۶۶٬۱۳۲ ۶ ۱۳۱۶
۱۱۲ زابل سیستان و بلوچستان ۳۲۹٬۳۱۷ ۲۵۹٬۳۶۵ ۱۶۵٬۶۶۶ ۷ ۱۳۱۶
۱۱۳ خدابنده زنجان ۱۶۴٬۸۶۴ ۱۹۶٬۵۵۳ ۱۶۴٬۴۹۳ ۲ ۱۳۴۸
۱۱۴ شهرضا اصفهان ۱۴۳٬۹۰۳ ۱۴۹٬۵۵۵ ۱۵۹٬۷۹۷ ۸ ۱۳۲۱
۱۱۵ بندر لنگه هرمزگان ۱۱۶٬۰۸۶ ۱۳۴٬۷۱۳ ۱۵۹٬۳۵۸ ۳ ۱۳۲۹
۱۱۶ بانه کردستان ۱۱۸٬۶۶۷ ۱۳۲٬۵۶۵ ۱۵۸٬۶۹۰ ۴ ۱۳۳۷
۱۱۷ اسکو آذربایجان شرقی ۸۵٬۴۹۸ ۹۸٬۹۸۸ ۱۵۸٬۲۷۰ ۵ ۱۳۷۶
۱۱۸ چناران خراسان رضوی ۱۱۰٬۹۶۶ ۱۲۵٬۶۰۱ ۱۵۵٬۰۱۳ ۸ ۱۳۶۹
۱۱۹ اهر آذربایجان شرقی ۱۴۹٬۵۳۰ ۱۵۰٬۱۱۱ ۱۵۴٬۵۳۰ ۶ ۱۳۲۳
۱۲۰ نظرآباد البرز ۱۲۸٬۷۲۵ ۱۴۱٬۱۶۰ ۱۵۲٬۴۳۷ ۴ ۱۳۸۱
۱۲۱ ابهر زنجان ۱۶۱٬۲۵۷ ۱۶۹٬۱۷۶ ۱۵۱٬۵۲۸ ۳ ۱۳۴۸
۱۲۲ مبارکه اصفهان ۱۳۴٬۹۳۸ ۱۴۳٬۴۷۴ ۱۵۰٬۴۴۱ ۹ ۱۳۶۹
۱۲۳ مشگین‌شهر اردبیل ۱۵۹٬۲۴۲ ۱۵۱٬۱۵۶ ۱۴۹٬۹۴۱ ۳ ۱۳۲۷
۱۲۴ قشم هرمزگان ۱۰۵٬۳۳۵ ۱۱۷٬۷۷۴ ۱۴۸٬۹۹۳ ۴ ۱۳۵۵
۱۲۵ رودسر گیلان ۱۴۶٬۰۵۷ ۱۴۴٬۳۶۶ ۱۴۷٬۳۹۹ ۴ ۱۳۳۷
۱۲۶ شیروان خراسان شمالی ۱۵۶٬۱۸۱ ۱۵۷٬۰۱۴ ۱۴۶٬۱۴۰ ۲ ۱۳۳۹
۱۲۷ دلفان لرستان ۱۳۷٬۶۳۳ ۱۴۱٬۱۶۱ ۱۴۳٬۹۷۳ ۵ ۱۳۶۸
۱۲۸ نیک شهر سیستان و بلوچستان ۱۸۸٬۷۱۳ ۲۱۲٬۹۳۶ ۱۴۱٬۸۹۴ ۸ ۱۳۶۹
۱۲۹ اسلام‌آباد غرب کرمانشاه ۱۵۲٬۵۰۰ ۱۵۱٬۴۳۷ ۱۴۰٬۸۷۶ ۲ ۱۳۱۶
۱۳۰ علی‌آباد گلستان ۱۲۵٬۰۷۹ ۱۳۲٬۷۵۷ ۱۴۰٬۷۰۹ ۳ ۱۳۵۸
۱۳۱ لنگرود گیلان ۱۳۳٬۹۵۶ ۱۳۷٬۲۷۲ ۱۴۰٬۶۸۶ ۵ ۱۳۳۸
۱۳۲ قروه کردستان ۱۹۹٬۶۲۲ ۱۳۶٬۹۶۱ ۱۴۰٬۱۹۲ ۵ ۱۳۳۸
۱۳۳ بندر انزلی گیلان ۱۳۳٬۱۳۴ ۱۳۸٬۰۰۴ ۱۳۹٬۰۱۶ ۶ ۱۳۲۳
۱۳۴ خواف خراسان رضوی ۱۱۰٬۳۷۸ ۱۲۱٬۸۵۹ ۱۳۸٬۹۷۲ ۹ ۱۳۶۸
۱۳۵ نوشهر مازندران ۱۱۸٬۴۸۱ ۱۲۸٬۴۶۷ ۱۳۸٬۹۱۳ ۷ ۱۳۲۵
۱۳۶ پیرانشهر آذربایجان غربی ۱۱۲٬۹۹۴ ۱۲۳٬۶۳۹ ۱۳۸٬۸۶۴ ۷ ۱۳۴۸
۱۳۷ شادگان خوزستان ۱۳۸٬۹۱۵ ۱۵۳٬۳۵۵ ۱۳۸٬۴۸۰ ۱۱ ۱۳۵۸
۱۳۸ زرند کرمان ۱۲۰٬۸۱۱ ۱۲۹٬۱۰۴ ۱۳۸٬۱۳۳ ۶ ۱۳۵۴
۱۳۹ الیگودرز لرستان ۱۳۷٬۸۰۸ ۱۴۰٬۲۷۵ ۱۳۷٬۵۳۴ ۶ ۱۳۳۶
۱۴۰ شبستر آذربایجان شرقی ۱۲۳٬۸۸۸ ۱۲۴٬۴۹۹ ۱۳۵٬۴۲۱ ۷ ۱۳۶۹
۱۴۱ بابلسر مازندران ۱۷۵٬۳۰۲ ۱۲۴٬۳۲۳ ۱۳۵٬۱۹۱ ۸ ۱۳۶۸
۱۴۲ بناب آذربایجان شرقی ۱۲۶٬۸۸۸ ۱۲۹٬۷۹۵ ۱۳۴٬۸۹۲ ۸ ۱۳۶۸
۱۴۳ آق‌قلا گلستان ۱۰۹٬۹۰۳ ۱۲۴۱۸۵ ۱۳۲٬۷۳۳ ۴ ۱۳۷۹
۱۴۴ کهگیلویه کهگیلویه و بویراحمد ۱۹۱٬۸۲۳ ۱۵۳٬۴۵۹ ۱۳۱٬۳۵۱ ۲ ۱۳۳۷
۱۴۵ نقده آذربایجان غربی ۱۱۸٬۵۱۶ ۱۲۱٬۶۰۲ ۱۲۷٬۶۷۱ ۸ ۱۳۳۷
۱۴۶ کبودرآهنگ همدان ۱۴۲٬۶۴۵ ۱۴۳٬۱۱۷۱ ۱۲۶٬۰۶۲ ۴ ۱۳۶۸
۱۴۷ دماوند تهران ۹۸٬۰۵۳ ۱۰۰٬۶۹۰ ۱۲۵٬۴۸۰ ۱۳ ۱۳۲۵
۱۴۸ سراب آذربایجان شرقی ۱۳۳٬۶۱۷ ۱۳۱٬۹۳۴ ۱۲۵٬۳۴۱ ۷ ۱۳۲۷
۱۴۹ صومعه‌سرا گیلان ۱۳۰٬۸۰۲ ۱۲۷٬۷۵۷ ۱۲۵٬۰۷۴ ۷ ۱۳۳۸
۱۵۰ رودان هرمزگان ۱۰۷٬۲۸۰ ۱۱۸٬۵۴۷ ۱۲۴٬۵۲۲ ۵ ۱۳۶۸
۱۵۱ گچساران کهگیلویه و بویراحمد ۱۳۶٬۰۶۴ ۱۱۹٬۲۱۷ ۱۲۴٬۰۹۶ ۳ ۱۳۵۳
۱۵۲ بوئین‌زهرا قزوین ۱۵۵٬۸۸۹ ۱۶۴٬۷۲۳ ۱۲۲٬۹۹۴ ۴ ۱۳۷۵
۱۵۳ بروجن چهارمحال و بختیاری ۱۱۵٬۲۸۶ ۱۱۸٬۶۸۱ ۱۲۲٬۴۸۳ ۳ ۱۳۳۷
۱۵۴ برخوار اصفهان ۲۷۹٬۷۷۸[۵] ۱۰۸٬۹۳۳ ۱۲۲٬۴۱۹ ۱۰ ۱۳۸۶
۱۵۵ نور مازندران ۱۰۵٬۸۹۴ ۱۰۹٬۲۸۱ ۱۲۱٬۵۳۱ ۹ ۱۳۳۹
۱۵۶ فیروزآباد فارس ۱۱۶٬۶۲۲ ۱۱۹٬۷۲۱ ۱۲۱٬۴۱۷ ۸ ۱۳۲۲
۱۵۷ اسفراین خراسان شمالی ۱۲۳٬۱۴۴ ۱۲۷٬۰۱۲ ۱۲۰٬۵۱۳ ۳ ۱۳۳۹
۱۵۸ نکا مازندران ۱۰۵٬۶۵۲ ۱۱۱٬۹۴۴ ۱۱۹٬۵۱۱ ۱۰ ۱۳۷۴
۱۵۹ بهار همدان ۱۲۲٬۲۵۴ ۱۲۱٬۵۹۰ ۱۱۹٬۰۸۲ ۵ ۱۳۷۲
۱۶۰ سردشت آذربایجان غربی ۱۰۵٬۵۶۹ ۱۱۱٬۵۹۰ ۱۱۸٬۸۴۹ ۹ ۱۳۴۹
۱۶۱ شازند مرکزی ۱۲۰٬۱۰۲ ۱۱۷٬۷۴۶ ۱۱۷٬۵۷۱ ۳ ۱۳۵۹
۱۶۲ تایباد خراسان رضوی ۱۴۵٬۹۹۲ ۱۰۸٬۴۲۴ ۱۱۷٬۵۶۴ ۱۰ ۱۳۵۴
۱۶۳ ممسنی فارس ۱۶۶٬۳۰۸ ۱۱۶٬۳۸۶ ۱۱۷٬۵۲۷ ۹ ۱۳۴۰
۱۶۴ کلاله گلستان ۱۵۳٬۲۶۱ ۱۱۰٬۴۷۳ ۱۱۷٬۳۱۹ ۵ ۱۳۷۹
۱۶۵ چالوس مازندران ۱۲۲٬۵۶۳ ۱۲۲٬۷۳۶ ۱۱۶٬۵۴۲ ۱۱ ۱۳۷۵
۱۶۶ قائنات خراسان جنوبی ۱۴۳٬۵۱۶ ۱۵۲٬۴۰۱ ۱۱۶٬۱۸۱ ۲ ۱۳۵۸
۱۶۷ رامهرمز خوزستان ۱۲۳٬۹۳۰ ۱۰۵٬۴۱۸ ۱۱۳٬۷۷۶ ۱۲ ۱۳۳۷
۱۶۸ مسجدسلیمان خوزستان ۱۷۱٬۷۷۸ ۱۱۳٬۲۵۷ ۱۱۳٬۴۱۹ ۱۳ ۱۳۳۳
۱۶۹ نی ریز فارس ۱۰۷٬۴۰۶ ۱۱۳٬۷۵۰ ۱۱۳٬۲۹۱ ۱۰ ۱۳۳۷
۱۷۰ ملکان آذربایجان شرقی ۱۰۱٬۵۱۸ ۱۰۶٬۱۱۸ ۱۱۱٬۳۱۹ ۱۰ ۱۳۷۴
۱۷۱ آذرشهر آذربایجان شرقی ۱۰۱٬۴۷۹ ۱۰۷٬۵۷۹ ۱۱۰٬۳۱۱ ۱۱ ۱۳۷۶
۱۷۲ آستانه اشرفیه گیلان ۱۰۸٬۰۹۲ ۱۰۵٬۵۲۶ ۱۰۸٬۱۳۰ ۸ ۱۳۵۸
۱۷۳ دشت آزادگان خوزستان ۱۲۸٬۹۴۱ ۹۹٬۸۳۱ ۱۰۷٬۹۸۹ ۱۵ ۱۳۲۳
۱۷۴ کنگان بوشهر ۹۵٬۳۴۹ ۱۷۰٬۷۷۴[۶] ۱۰۷٬۸۰۱ ۳ ۱۳۵۸
۱۷۵ رزن همدان ۱۱۳٬۰۵۳ ۱۱۶٬۴۳۷ ۱۰۷٬۵۸۷ ۶ ۱۳۷۲
۱۷۶ رودبار جنوب کرمان ۸۷٬۵۹۴ ۱۰۴٬۴۲۱ ۱۰۵٬۹۹۲ ۷ ۱۳۸۴
۱۷۷ کارون خوزستان ۱۰۵٬۸۷۲ ۱۵ ۱۳۹۱
۱۷۸ باغ‌ملک خوزستان ۱۰۴٬۱۷۸ ۱۰۷٬۴۵۰ ۱۰۵٬۳۸۴ ۱۶ ۱۳۶۹
۱۷۹ خمین مرکزی ۱۱۰٬۱۹۵ ۱۰۷٬۳۶۸ ۱۰۵٬۰۱۷ ۴ ۱۳۳۷
۱۸۰ شهربابک کرمان ۱۰۲٬۵۳۷ ۹۰٬۴۹۵ ۱۰۳٬۹۷۵ ۸ ۱۳۵۴
۱۸۱ آران و بیدگل اصفهان ۹۰٬۹۴۲ ۹۷٬۴۰۹ ۱۰۳٬۵۱۷ ۱۱ ۱۳۷۵
۱۸۲ کامیاران کردستان ۱۰۵٬۸۹۵ ۱۰۵٬۹۹۵ ۱۰۲٬۸۵۶ ۶ ۱۳۷۳
۱۸۳ گناوه بوشهر ۸۳٬۴۱۸ ۹۰٬۴۹۳ ۱۰۲٬۴۸۴ ۴ ۱۳۵۸
۱۸۴ مانه و سملقان خراسان شمالی ۹۵٬۵۸۲ ۱۰۳٬۹۴۴ ۱۰۱٬۷۲۷ ۴ ۱۳۷۹
۱۸۵ تویسرکان همدان ۱۱۰٬۷۳۷ ۱۰۳٬۷۸۶ ۱۰۱٬۶۶۶ ۷ ۱۳۲۸
۱۸۶ اسدآباد همدان ۱۰۶٬۰۲۸ ۱۰۷٬۰۰۶ ۱۰۰٬۹۰۱ ۸ ۱۳۶۹
۱۸۷ آباده فارس ۹۲٬۹۵۹ ۹۸٬۱۸۸ ۱۰۰٬۸۳۱ ۱۱ ۱۳۱۶
۱۸۸ میبد یزد ۷۴٬۳۳۳ ۸۲٬۸۴۰ ۹۹٬۷۲۷ ۲ ۱۳۶۹
۱۸۹ فریمان خراسان رضوی ۸۷٬۲۶۶ ۹۳٬۹۳۰ ۹۹٬۰۰۱ ۱۱ ۱۳۷۲
۱۹۰ محمودآباد مازندران ۹۰٬۵۰۲ ۹۶٬۰۱۹ ۹۸٬۴۰۷ ۱۲ ۱۳۷۴
۱۹۱ کنارک سیستان و بلوچستان ۷۱٬۰۶۳ ۸۲٬۰۰۱ ۹۸٬۲۱۲ ۹ ۱۳۸۴
۱۹۲ اردکان یزد ۷۳٬۲۹۲ ۷۷٬۷۵۸ ۹۷٬۹۶۰ ۳ ۱۳۴۸
۱۹۳ سرخس خراسان رضوی ۸۷٬۴۴۲ ۸۹٬۹۵۶ ۹۷٬۵۱۹ ۱۲ ۱۳۶۸
۱۹۴ آزادشهر گلستان ۸۹٬۴۷۷ ۹۱٬۷۶۷ ۹۶٬۸۰۳ ۶ ۱۳۸۰
۱۹۵ باوی خوزستان ۸۹٬۱۶۰ ۹۶٬۴۸۴ ۱۷ ۱۳۸۹
۱۹۶ کهنوج کرمان ۱۰۵٬۲۰۷ ۸۶٬۲۹۰ ۹۵٬۸۴۸ ۹ ۱۳۵۹
۱۹۷ فارسان چهارمحال و بختیاری ۹۰٬۹۸۰ ۹۳٬۹۴۱ ۹۵٬۲۸۶ ۴ ۱۳۵۹
۱۹۸ بستان‌آباد آذربایجان شرقی ۹۷٬۲۳۹ ۹۴٬۹۸۵ ۹۴٬۷۶۹ ۱۲ ۱۳۶۹
۱۹۹ ماکو آذربایجان غربی ۱۷۶٬۴۱۱ ۸۸٬۸۶۳ ۹۴٬۷۵۱ ۱۰ ۱۳۲۰
۲۰۰ رودبار گیلان ۱۰۴٬۱۰۲ ۱۰۰٬۹۴۳ ۹۴٬۷۲۰ ۹ ۱۳۳۸
۲۰۱ آبیک قزوین ۹۱٬۴۲۱ ۹۳٬۸۴۴ ۹۴٬۵۳۶ ۵ ۱۳۸۰
۲۰۲ دامغان سمنان ۸۴٬۶۸۰ ۸۶٬۹۰۸ ۹۴٬۱۹۰ ۳ ۱۳۲۵
۲۰۳ اقلید فارس ۱۰۶٬۶۶۴ ۹۳٬۹۷۵ ۹۳٬۷۶۳ ۱۲ ۱۳۵۴
۲۰۴ شاهین‌دژ آذربایجان غربی ۹۰٬۱۸۲ ۹۱٬۱۱۳ ۹۲٬۴۵۶ ۱۰ ۱۳۶۹
۲۰۵ امیدیه خوزستان ۸۶٬۲۰۱ ۹۰٬۴۲۰ ۹۲٬۳۳۵ ۱۶ ۱۳۷۵
۲۰۶ فومن گیلان ۹۷٬۴۰۰ ۹۳٬۷۳۷ ۹۲٬۳۱۰ ۱۰ ۱۳۲۳
۲۰۷ لامرد فارس ۷۸٬۶۲۹ ۸۳٬۹۱۶ ۹۱٬۷۸۲ ۱۳ ۱۳۶۸
۲۰۸ آستارا گیلان ۷۹٬۸۷۴ ۸۶٬۷۵۷ ۹۱٬۲۵۷ ۱۱ ۱۳۳۷
۲۰۹ سپیدان فارس ۹۰٬۳۹۹ ۸۹٬۹۵۶ ۹۱٬۰۴۹ ۱۴ ۱۳۵۴
۲۱۰ گلپایگان اصفهان ۸۴٬۰۸۱ ۸۷٬۴۷۹ ۹۰٬۰۸۶ ۱۲ ۱۳۱۶
۲۱۱ بیجار کردستان ۹۷٬۹۱۳ ۹۳٬۷۱۴ ۸۹٬۱۶۲ ۷ ۱۳۱۶
۲۱۲ گناباد خراسان رضوی ۱۱۰٬۱۳۵ ۸۰٬۷۸۳ ۸۸٬۷۵۳ ۱۱ ۱۳۱۶
۲۱۳ ریگان کرمان - ۶۶٬۳۳۵ ۸۸٬۴۱۰ ۱۵ ۱۳۸۶
۲۱۴ خلخال اردبیل ۹۵٬۰۰۵ ۹۲٬۳۳۲ ۸۶٬۷۳۱ ۴ ۱۳۲۲
۲۱۵ پیشوا تهران - ۷۵٬۴۵۴ ۸۶٬۶۰۱ ۱۲ ۱۳۸۹
۲۱۶ دشتی بوشهر ۷۴٬۸۹۸ ۷۷٬۵۳۰ ۸۶٬۳۱۹ ۵ ۱۳۵۸
۲۱۷ رامیان گلستان ۸۲٬۳۵۲ ۸۵٬۳۲۴ ۸۶٬۲۱۰ ۷ ۱۳۸۰
۲۱۸ سرپل ذهاب کرمانشاه ۸۴٬۹۴۵ ۸۵٬۶۱۶ ۸۵٬۳۴۲ ۵ ۱۳۵۹
۲۱۹ سیب و سوران سیستان و بلوچستان - ۷۳٬۱۸۹ ۸۵٬۰۹۵ ۱۱ ۱۳۸۶
۲۲۰ بافت کرمان ۱۴۵٬۰۱۴ ۷۵٬۹۴۰ ۸۴٬۱۰۳ ۱۲ ۱۳۴۱
۲۲۱ کوار فارس - ۷۷٬۸۳۶ ۸۳٬۸۸۳ ۱۵ ۱۳۸۹
۲۲۲ عنبرآباد کرمان ۱۱۴٬۹۶۴ ۸۵٬۹۴۲ ۸۲٬۴۳۸ ۸ ۱۳۸۲
۲۲۳ بردسیر کرمان ۸۹٬۲۶۵ ۷۳٬۷۳۸ ۸۱٬۹۸۳ ۱۳ ۱۳۵۸
۲۲۴ سنقر کرمانشاه ۹۷٬۰۱۲ ۹۱٬۹۳۵ ۸۱٬۶۶۱ ۳ ۱۳۴۱
۲۲۵ تکاب آذربایجان غربی ۸۲٬۲۷۴ ۷۸٬۱۲۲ ۸۰٬۵۵۶ ۱۲ ۱۳۶۹
۲۲۶ بستک هرمزگان ۶۷٬۸۰۵ ۸۰٬۱۱۹ ۸۰٬۴۹۲ ۶ ۱۳۷۹
۲۲۷ دیواندره کردستان ۸۴٬۳۵۴ ۸۱٬۹۳۶ ۸۰٬۰۴۰ ۸ ۱۳۷۳
۲۲۸ ترکمن گلستان ۱۲۳٬۱۸۱ ۷۲٬۸۰۳ ۷۹٬۹۷۸ ۹ ۱۳۵۸
۲۲۹ هرسین کرمانشاه ۹۱٬۳۰۰ ۸۶٬۳۴۲ ۷۸٬۳۵۰ ۴ ۱۳۷۴
۲۳۰ جویبار مازندران ۷۰٬۴۱۹ ۷۳٬۵۵۴ ۷۷٬۵۷۶ ۱۳ ۱۳۷۶
۲۳۱ گرمسار سمنان ۷۸٬۶۱۹ ۸۱٬۳۲۴ ۷۷٬۴۲۱ ۴ ۱۳۳۷
۲۳۲ گرمی اردبیل ۹۱٬۲۷۰ ۸۴٬۲۶۷ ۷۶٬۹۰۱ ۵ ۱۳۵۵
۲۳۳ تنگستان بوشهر ۶۳٬۷۳۵ ۷۰٬۲۸۲ ۷۶٬۷۰۶ ۶ ۱۳۵۸
۲۳۴ قلعه گنج کرمان ۷۰٬۲۹۲ ۷۶٬۳۷۶ ۷۶٬۴۹۵ ۱۱ ۱۳۸۴
۲۳۵ کنگاور کرمانشاه ۸۰٬۶۰۸ ۸۱٬۰۵۱ ۷۶٬۲۱۶ ۶ ۱۳۵۹
۲۳۶ بردسکن خراسان رضوی ۶۹٬۵۵۱ ۷۲٬۶۲۶ ۷۵٬۶۳۱ ۱۵ ۱۳۷۴
۲۳۷ سلسله لرستان ۷۴٬۳۵۳ ۷۳٬۱۵۴ ۷۵٬۵۵۹ ۸ ۱۳۷۳
۲۳۸ مینودشت گلستان ۱۲۸٬۷۳۹ ۷۸٬۶۵۹ ۷۵٬۴۸۳ ۸ ۱۳۶۸
۲۳۹ جوانرود کرمانشاه ۶۲٬۷۹۷ ۷۱٬۲۳۵ ۷۵٬۱۶۹ ۸ ۱۳۶۸
۲۴۰ ازنا لرستان ۷۱٬۵۴۸ ۷۱٬۵۸۶ ۷۴٬۹۳۶ ۹ ۱۳۷۳
۲۴۱ زهک سیستان و بلوچستان ۷۱٬۴۶۲ ۷۵٬۴۱۹ ۷۴٬۸۹۶ ۱۰ ۱۳۸۴
۲۴۲ رامسر مازندران ۶۸٬۱۶۳ ۶۸٬۳۲۳ ۷۴٬۱۷۹ ۱۴ ۱۳۶۴
۲۴۳ سمیرم اصفهان ۷۳٬۰۴۵ ۶۵٬۰۴۷ ۷۴٬۱۰۹ ۱۵ ۱۳۴۲
۲۴۴ عسلویه بوشهر - ۵۴٬۳۲۰ ۷۳٬۹۵۸ ۷ ۱۳۹۱
۲۴۵ اشنویه آذربایجان غربی ۶۴٬۵۵۱ ۷۰٬۰۳۰ ۷۳٬۸۸۶ ۱۳ ۱۳۷۵
۲۴۶ پلدختر لرستان ۷۶٬۵۴۱ ۷۵٬۳۲۷ ۷۳٬۷۴۴ ۷ ۱۳۷۳
۲۴۷ زرین‌دشت فارس ۶۲٬۸۱۷ ۶۹٬۴۳۸ ۷۳٬۱۹۹ ۱۶ ۱۳۷۹
۲۴۸ طبس خراسان جنوبی ۶۶٬۴۳۲ ۶۹٬۶۵۸ ۷۲٬۶۱۷ ۳ ۱۳۳۹
۲۴۹ درگز خراسان رضوی ۷۵٬۹۲۵ ۷۴٬۳۲۶ ۷۲٬۳۵۵ ۱۴ ۱۳۲۷
۲۵۰ تیران و کرون اصفهان ۶۴٬۴۶۹ ۶۹٬۰۴۷ ۷۱٬۵۷۵ ۱۴ ۱۳۷۶
۲۵۱ کردکوی گلستان ۶۸٬۸۲۳ ۷۰٬۲۲۴ ۷۱٬۲۷۰ ۱۰ ۱۳۵۹
۲۵۲ قیر و کارزین فارس ۶۵٬۱۴۸ ۶۵٬۰۴۵ ۷۱٬۲۰۳ ۱۷ ۱۳۸۰
۲۵۳ عجب‌شیر آذربایجان شرقی ۸۵٬۰۳۱ ۶۶٬۷۴۶ ۷۰٬۸۵۲ ۱۴ ۱۳۸۰
۲۵۴ صحنه کرمانشاه ۷۶٬۴۱۴ ۷۶٬۶۷۸ ۷۰٬۷۵۷ ۷ ۱۳۷۲
۲۵۵ مهرستان سیستان و بلوچستان - ۶۲٬۷۶۵ ۷۰٬۵۷۹ ۱۴ ۱۳۸۶
۲۵۶ جم بوشهر ۳۸٬۵۷۸ ۵۱٬۴۴۶ ۷۰٬۰۵۱ ۸ ۱۳۸۲
۲۵۷ رضوانشهر گیلان ۶۴٬۵۷۴ ۶۶٬۹۰۹ ۶۹٬۸۶۵ ۱۲ ۱۳۷۶
۲۵۸ بینالود خراسان رضوی - ۵۸٬۴۸۳ ۶۹٬۶۴۰ ۱۸ ۱۳۸۶
۲۵۹ حاجی‌آباد هرمزگان ۶۴٬۸۹۷ ۶۵٬۸۸۹ ۶۹٬۶۲۵ ۷ ۱۳۷۲
۲۶۰ هریس آذربایجان شرقی ۶۸٬۳۰۰ ۶۷٬۸۲۰ ۶۹٬۰۹۳ ۱۳ ۱۳۶۸
۲۶۱ استهبان فارس ۶۷٬۸۷۶ ۶۶٬۱۷۲ ۶۸٬۸۵۰ ۱۸ ۱۳۳۷
۲۶۲ گمیشان گلستان - ۶۳٬۴۴۷ ۶۸٬۷۷۳ ۱۱ ۱۳۸۸
۲۶۳ خرمدره زنجان ۶۰٬۴۹۹ ۶۵٬۱۶۶ ۶۷٬۹۵۱ ۴ ۱۳۷۶
۲۶۴ دلگان سیستان و بلوچستان - ۶۲٬۸۱۳ ۶۷٬۸۵۷ ۱۳ ۱۳۸۶
۲۶۵ زاوه خراسان رضوی - ۷۱٬۴۷۷ ۶۷٬۶۹۵ ۱۶ ۱۳۸۷
۲۶۶ فهرج کرمان - ۶۸٬۰۳۸ ۶۷٬۰۹۶ ۱۴ ۱۳۸۸
۲۶۷ منوجان کرمان ۶۳٬۸۴۵ ۶۴٬۵۲۸ ۶۵٬۷۰۵ ۱۶ ۱۳۸۱
۲۶۸ دهلران ایلام ۶۲٬۲۵۶ ۶۶٬۳۹۹ ۶۵٬۶۳۰ ۳ ۱۳۴۳
۲۶۹ گتوند خوزستان ۵۹٬۲۶۱ ۶۴٬۹۵۱ ۶۵٬۴۶۸ ۱۸ ۱۳۸۴
۲۷۰ مهر فارس ۵۴٬۴۱۳ ۵۹٬۷۲۷ ۶۴٬۸۲۷ ۲۰ ۱۳۸۰
۲۷۱ دهگلان کردستان - ۶۲٬۸۴۴ ۶۴٬۰۱۵ ۹ ۱۳۸۶
۲۷۲ هیرمند سیستان و بلوچستان - ۶۵٬۱۶۶ ۶۳٬۹۷۹ ۱۲ ۱۳۸۶
۲۷۳ زرندیه مرکزی ۵۸٬۳۸۷ ۵۷٬۱۵۳ ۶۳٬۹۰۷ ۶ ۱۳۸۱
۲۷۴ گالیکش گلستان - ۵۹٬۹۷۵ ۶۳٬۱۷۳ ۱۲ ۱۳۸۹
۲۷۵ جلفا آذربایجان شرقی ۵۳٬۵۷۹ ۵۵٬۱۶۶ ۶۱٬۳۵۸ ۱۶ ۱۳۷۴
۲۷۶ قصرقند سیستان و بلوچستان - - ۶۱٬۰۷۶ ۱۳۹۱
۲۷۷ مراوه‌تپه گلستان - ۵۵٬۸۲۱ ۶۰٬۹۵۳ ۱۳ ۱۳۸۶
۲۷۸ رشتخوار خراسان رضوی ۵۷٬۹۹۴ ۶۰٬۶۳۲ ۶۰٬۶۸۹ ۱۷ ۱۳۸۱
۲۷۹ نمین اردبیل ۵۹٬۶۴۰ ۶۱٬۳۳۳ ۶۰٬۶۵۹ ۶ ۱۳۷۵
۲۸۰ دیر بوشهر ۴۸٬۶۳۶ ۵۲٬۵۲۳ ۶۰٬۶۱۲ ۹ ۱۳۵۹
۲۸۱ پاوه کرمانشاه ۵۲٬۷۸۳ ۵۶٬۸۳۷ ۶۰٬۴۳۱ ۱۰ ۱۳۳۷
۲۸۲ فاروج خراسان شمالی ۵۲٬۳۶۴ ۵۶٬۰۰۱ ۶۰٬۳۶۴ ۵ ۱۳۸۳
۲۸۳ فریدونکنار مازندران - ۵۷٬۹۸۰ ۶۰٬۰۳۱ ۱۶ ۱۳۸۶
۲۸۴ راز و جرگلان خراسان شمالی - - ۵۹٬۲۱۰ ۱۳۹۲
۲۸۵ جاسک هرمزگان ۷۸٬۶۹۳ ۵۲٬۸۸۲ ۵۸٬۸۸۴ ۹ ۱۳۶۶
۲۸۶ چرداول ایلام ۷۳٬۹۷۳ ۷۲٬۱۶۷ ۵۷٬۳۸۱ ۲ ۱۳۵۹
۲۸۷ هشترود آذربایجان شرقی ۶۶٬۰۴۲ ۶۰٬۸۲۲ ۵۷٬۱۹۹ ۱۵ ۱۳۳۷
۲۸۸ گیلانغرب کرمانشاه ۶۲٬۹۴۵ ۶۲٬۸۵۸ ۵۷٬۰۰۷ ۹ ۱۳۵۹
۲۸۹ خمیر هرمزگان ۴۸٬۲۴۱ ۵۲٬۹۶۸ ۵۶٬۱۴۸ ۸ ۱۳۸۳
۲۹۰ شوط آذربایجان غربی ۱۹۷۵۹ ۵۲٬۵۱۹ ۵۵٬۶۸۲ ۱۴ ۱۳۸۶
۲۹۱ محلات مرکزی ۴۹٬۲۴۶ ۵۳٬۳۸۱ ۵۵٬۳۴۲ ۷ ۱۳۲۵
۲۹۲ میاندرود مازندران - ۵۵٬۷۷۶ ۵۵٬۰۵۳ ۱۷ ۱۳۸۹
۲۹۳ خرامه فارس - ۶۱٬۵۸۰ ۵۴٬۸۶۴ ۱۹ ۱۳۸۹
۲۹۴ باخرز خراسان رضوی - ۵۳٬۵۸۲ ۵۴٬۶۱۵ ۲۰ ۱۳۸۹
۲۹۵ جوین خراسان رضوی - ۵۴٬۱۳۹ ۵۴٬۴۸۸ ۱۹ ۱۳۸۶
۲۹۶ نرماشیر کرمان - ۸۵٬۲۲۹ ۵۴٬۲۲۸ ۱۷ ۱۳۸۹
۲۹۷ شفت گیلان ۶۳٬۶۰۴ ۵۸٬۵۴۳ ۵۴٬۲۲۶ ۱۳ ۱۳۷۴
۲۹۸ خنداب مرکزی - ۵۸٬۲۶۲ ۵۴٬۰۱۸ ۵ ۱۳۸۶
۲۹۹ رامشیر خوزستان ۵۱٬۰۸۱ ۴۸٬۹۴۳ ۵۴٬۰۰۴ ۲۰ ۱۳۸۴
۳۰۰ گراش فارس - ۴۷٬۰۵۵ ۵۳٬۹۰۷ ۲۳ ۱۳۸۸
۳۰۱ حمیدیه خوزستان - - ۵۳٬۷۶۲ ۱۳۹۱
۳۰۲ درمیان خراسان جنوبی ۵۳٬۷۹۴ ۵۵٬۰۸۰ ۵۳٬۷۱۴ ۵ ۱۳۸۴
۳۰۳ عباس‌آباد مازندران - ۴۷٬۵۹۱ ۵۲٬۸۳۲ ۱۷ ۱۳۸۸
۳۰۴ ورزقان آذربایجان شرقی ۴۸٬۱۱۲ ۴۵٬۷۰۸ ۵۲٬۶۵۰ ۱۸ ۱۳۸۰
۳۰۵ ماسال گیلان ۴۸٬۰۹۱ ۵۲٬۴۹۶ ۵۲٬۶۴۹ ۱۴ ۱۳۷۶
۳۰۶ مهریز یزد ۴۴٬۳۹۱ ۴۴٬۱۲۶ ۵۱٬۷۳۳ ۶ ۱۳۵۸
۳۰۷ خلیل‌آباد خراسان رضوی ۴۵٬۰۰۸ ۴۹٬۱۱۱ ۵۱٬۷۰۱ ۲۱ ۱۳۸۲
۳۰۸ دلیجان مرکزی ۴۴٬۳۷۷ ۴۸٬۹۸۶ ۵۱٬۶۲۱ ۸ ۱۳۵۸
۳۰۹ ابرکوه یزد ۴۳٬۵۹۵ ۴۶٬۶۶۲ ۵۱٬۵۵۲ ۴ ۱۳۷۳
۳۱۰ نهبندان خراسان جنوبی ۵۷٬۷۹۹ ۵۷٬۲۵۸ ۵۱٬۴۴۹ ۴ ۱۳۶۸
۳۱۱ مه‌ولات خراسان رضوی ۴۷٬۶۶۳ ۴۸٬۹۰۰ ۵۱٬۴۰۹ ۲۲ ۱۳۸۴
۳۱۲ بیله‌سوار اردبیل ۵۵٬۰۲۶ ۵۳٬۷۶۸ ۵۱٬۴۰۴ ۷ ۱۳۷۰
۳۱۳ کیار چهارمحال و بختیاری - ۵۸٬۰۴۷ ۵۰٬۹۷۶ ۵ ۱۳۸۶
۳۱۴ بافق یزد ۵۲٬۸۸۸ ۴۱٬۷۸۶ ۵۰٬۸۴۵ ۷ ۱۳۴۸
۳۱۵ پارسیان هرمزگان ۳۸٬۰۹۶ ۴۲٬۸۴۳ ۵۰٬۵۹۶ ۱۱ ۱۳۸۳
۳۱۶ خرم‌بید فارس ۴۵٬۳۸۱ ۵۰۲۵۲ ۵۰٬۵۲۲ ۲۱ ۱۳۷۶
۳۱۷ بوانات فارس ۴۶٬۴۳۴ ۴۸٬۴۱۶ ۵۰٬۴۱۸ ۲۲ ۱۳۷۴
۳۱۸ فریدن اصفهان ۸۳٬۶۸۹ ۷۹٬۷۴۳ ۴۹٬۸۹۰ ۱۳ ۱۳۲۵
۳۱۹ ایوان ایلام ۴۷٬۹۵۸ ۴۸٬۸۳۳ ۴۹٬۴۹۱ ۵ ۱۳۷۴
۳۲۰ جغتای خراسان رضوی - ۴۷٬۹۲۰ ۴۹٬۱۷۵ ۲۳ ۱۳۸۶
۳۲۱ فنوج سیستان و بلوچستان - - ۴۹٬۱۶۱ ۱۳۹۲
۳۲۲ اردل چهارمحال و بختیاری ۷۰٬۳۸۱ ۵۳٬۵۱۴ ۴۸٬۸۸۰ ۵ ۱۳۶۹
۳۲۳ نیمروز سیستان و بلوچستان - - ۴۸٬۴۷۱ ۱۳۹۱
۳۲۴ آبدانان ایلام ۴۷٬۳۷۰ ۴۶٬۹۷۷ ۴۷٬۸۵۱ ۶ ۱۳۷۴
۳۲۵ روانسر کرمانشاه ۴۵٬۳۲۴ ۴۶٬۳۹۵ ۴۷٬۶۵۷ ۱۱ ۱۳۸۳
۳۲۶ اندیکا خوزستان - ۵۰٬۷۹۷ ۴۷٬۶۲۹ ۱۹ ۱۳۸۴
۳۲۷ مهدی‌شهر سمنان ۳۶٬۸۷۵ ۴۱٬۸۹۶ ۴۷٬۴۷۵ ۵ ۱۳۸۷
۳۲۸ چایپاره آذربایجان غربی - ۴۳٬۲۰۶ ۴۷٬۲۹۲ ۱۶ ۱۳۷۵
۳۲۹ شمیرانات تهران ۳۸٬۳۱۱ ۴۴٬۰۶۱ ۴۷٬۲۷۹ ۱۳ ۱۳۵۷
۳۳۰ سیاهکل گیلان ۴۷٬۷۸۸ ۴۷٬۰۹۶ ۴۶٬۹۷۵ ۱۵ ۱۳۷۶
۳۳۱ طارم زنجان ۴۳٬۹۶۴ ۴۶٬۶۱۶ ۴۶٬۶۴۱ ۵ ۱۳۷۶
۳۳۲ بندر گز گلستان ۴۶٬۲۲۶ ۴۶٬۳۱۵ ۴۶٬۱۳۰ ۱۴ ۱۳۷۶
۳۳۳ کلیبر آذربایجان شرقی ۸۹٬۶۹۸ ۴۸٬۸۳۷ ۴۶٬۱۲۵ ۱۷ ۱۳۶۸
۳۳۴ سیریک هرمزگان - ۴۳٬۱۸۵ ۴۵٬۷۲۳ ۱۰ ۱۳۸۶
۳۳۵ فردوس خراسان جنوبی ۶۳٬۴۹۷ ۴۱٬۶۲۶ ۴۵٬۵۲۳ ۶ ۱۳۲۳
۳۳۶ فراشبند فارس ۴۵٬۶۷۸ ۴۲٬۷۶۰ ۴۵٬۴۵۹ ۲۵ ۱۳۸۱
۳۳۷ میرجاوه سیستان و بلوچستان - - ۴۵٬۳۵۷ ۱۳۹۱
۳۳۸ چالدران آذربایجان غربی ۴۵٬۶۴۱ ۴۶٬۳۸۹ ۴۵٬۰۶۰ ۱۵ ۱۳۷۵
۳۳۹ سروآباد کردستان ۵۴٬۸۳۲ ۴۹٬۸۴۱ ۴۴٬۹۴۰ ۱۰ ۱۳۸۱
۳۴۰ رستم فارس - ۴۶٬۸۵۱ ۴۴٬۳۸۶ ۲۴ ۱۳۷۴
۳۴۱ نطنز اصفهان ۴۴٬۵۵۱ ۴۲٬۲۳۹ ۴۳٬۹۷۷ ۱۶ ۱۳۳۷
۳۴۲ سوادکوه مازندران ۶۷٬۹۲۰ ۶۴٬۳۷۸ ۴۳٬۹۱۳ ۱۵ ۱۳۵۹
۳۴۳ تفت یزد ۴۷٬۲۶۰ ۴۵٬۱۴۵ ۴۳٬۸۹۳ ۵ ۱۳۴۸
۳۴۴ آوج قزوین - - ۴۳٬۷۹۸ ۱۳۹۱
۳۴۵ دره‌شهر ایلام ۵۶٬۸۲۲ ۵۹٬۵۵۱ ۴۳٬۷۰۸ ۴ ۱۳۴۳
۳۴۶ املش گیلان ۴۶٬۳۹۸ ۴۴٬۲۶۱ ۴۳٬۲۲۵ ۱۶ ۱۳۷۶
۳۴۷ راور کرمان ۳۹٬۴۶۲ ۴۰٬۲۹۵ ۴۳٬۱۹۸ ۱۹ ۱۳۷۵
۳۴۸ ارسنجان فارس ۴۱٬۴۸۸ ۴۱٬۴۷۶ ۴۲٬۷۲۵ ۲۶ ۱۳۷۶
۳۴۹ دنا کهگیلویه و بویراحمد ۵۳٬۰۳۴ ۵۲٬۰۴۰ ۴۲٬۵۳۹ ۴ ۱۳۷۹
۳۵۰ پلدشت آذربایجان غربی - ۴۲٬۰۷۱ ۴۲٬۱۷۰ ۱۷ ۱۳۷۵
۳۵۱ اردستان اصفهان ۴۴٬۷۰۹ ۴۱٬۴۰۵ ۴۲٬۱۰۵ ۱۷ ۱۳۲۷
۳۵۲ دوره لرستان - ۴۳٬۲۲۱ ۴۱٬۷۵۶ ۱۰ ۱۳۸۶
۳۵۳ کوهرنگ چهارمحال و بختیاری ۳۵٬۵۲۰ ۳۵٬۹۱۵ ۴۱٬۵۳۵ ۷ ۱۳۸۰
۳۵۴ خنج فارس ۴۰٬۲۹۶ ۴۱٬۱۳۳ ۴۱٬۳۵۹ ۲۷ ۱۳۸۳
۳۵۵ هامون سیستان و بلوچستان - - ۴۱٬۰۱۷ ۱۳۹۱
۳۵۶ سربیشه خراسان جنوبی ۳۹٬۴۶۱ ۳۹٬۴۸۷ ۴۰٬۹۵۹ ۷ ۱۳۸۲
۳۵۷ زیرکوه خراسان جنوبی - - ۴۰٬۱۵۵ ۱۳۹۱
۳۵۸ گلوگاه مازندران ۳۹٬۴۶۱ ۳۸٬۸۴۷ ۴۰٬۰۷۸ ۱۹ ۱۳۸۴
۳۵۹ ماه‌نشان زنجان ۴۲٬۶۵۷ ۴۰٬۳۱۲ ۳۹٬۴۲۵ ۶ ۱۳۷۵
۳۶۰ فامنین همدان - ۴۲٬۴۸۵ ۳۹٬۳۵۹ ۹ ۱۳۸۸
۳۶۱ نائین اصفهان ۵۵٬۷۵۵ ۳۸٬۰۷۷ ۳۹٬۲۶۱ ۱۹ ۱۳۲۷
۳۶۲ رومشکان لرستان - - ۳۹٬۰۵۸ ۱۳۹۲
۳۶۳ هویزه خوزستان - ۳۴٬۳۱۲ ۳۸٬۸۸۶ ۲۳ ۱۳۸۶
۳۶۴ هندیجان خوزستان - ۳۷٬۴۴۰ ۳۸٬۷۶۲ ۲۱ ۱۳۸۲
۳۶۵ میامی سمنان - - ۳۸٬۷۱۸ ۱۳۹۰
۳۶۶ ارزوئیه کرمان - ۴۱٬۹۷۹ ۳۸٬۵۱۰ ۱۸ ۱۳۸۹
۳۶۷ بهمئی کهگیلویه و بویراحمد ۳۵٬۶۳۷ ۳۷٬۰۴۸ ۳۸٬۱۳۶ ۵ ۱۳۸۳
۳۶۸ سروستان فارس - ۴۰٬۵۳۱ ۳۸٬۱۱۴ ۲۸ ۱۳۸۳
۳۶۹ لالی خوزستان ۳۶٬۱۷۳ ۳۷٬۳۸۱ ۳۷٬۹۶۳ ۲۲ ۱۳۸۲
۳۷۰ اشتهارد البرز - - ۳۷٬۸۷۶ ۱۳۹۱
۳۷۱ فیروزه خراسان رضوی - ۴۲٬۷۳۹ ۳۷٬۵۳۹ ۲۴ ۱۳۸۶
۳۷۲ خوشاب خراسان رضوی - ۳۷٬۹۱۴ ۳۷٬۱۸۱ ۲۶ ۱۳۸۲
۳۷۳ انار کرمان ۳۱٬۵۵۴ ۳۵٬۲۹۵ ۳۶٬۸۹۷ ۲۰ ۱۳۸۸
۳۷۴ جاجرم خراسان شمالی ۵۸٬۴۸۳ ۳۶٬۸۹۸ ۳۶٬۶۷۳ ۶ ۱۳۷۶
۳۷۵ ایجرود زنجان ۳۶٬۷۴۴ ۳۸٬۴۱۶ ۳۶٬۶۴۱ ۷ ۱۳۷۶
۳۷۶ خاتم یزد ۳۲٬۳۳۰ ۳۵٬۱۵۸ ۳۶٬۵۶۲ ۸ ۱۳۷۸
۳۷۷ کمیجان مرکزی ۴۵٬۷۲۳ ۳۹٬۳۴۰ ۳۶٬۴۴۱ ۹ ۱۳۸۱
۳۷۸ کلات خراسان رضوی ۴۰٬۶۶۷ ۳۸٬۲۳۲ ۳۶٬۲۳۷ ۲۵ ۱۳۸۲
۳۷۹ دالاهو کرمانشاه ۴۲٬۵۹۸ ۳۹٬۸۳۷ ۳۵٬۹۸۷ ۱۲ ۱۳۸۴
۳۸۰ فریدون‌شهر اصفهان ۳۹٬۳۹۷ ۳۸٬۳۳۴ ۳۵٬۶۵۴ ۱۸ ۱۳۵۸
۳۸۱ رابر کرمان - ۳۴٬۳۹۲ ۳۵٬۳۶۲ ۲۲ ۱۳۸۸
۳۸۲ ثلاث باباجانی کرمانشاه ۳۸٬۵۸۰ ۳۸٬۴۷۵ ۳۵٬۲۱۹ ۱۳ ۱۳۸۱
۳۸۳ بشاگرد هرمزگان - ۴۰٬۰۰۷ ۳۵٬۰۸۵ ۱۲ ۱۳۸۳
۳۸۴ دیلم بوشهر ۲۹٬۴۵۱ ۳۱٬۵۷۰ ۳۴٬۸۲۸ ۱۰ ۱۳۷۴
۳۸۵ سامان چهارمحال و بختیاری - - ۳۴٬۶۱۶ ۱۳۹۱
۳۸۶ دهاقان اصفهان ۳۵٬۱۸۴ ۳۴٬۸۴۴ ۳۴٬۵۱۱ ۲۰ ۱۳۸۲
۳۸۷ فاریاب کرمان - ۳۴٬۴۱۷ ۳۴٬۰۰۰ ۲۱ ۱۳۸۹
۳۸۸ فیروزکوه تهران ۳۹٬۲۸۴ ۳۸٬۷۱۲ ۳۳٬۵۵۸ ۱۴ ۱۳۷۵
۳۸۹ چرام کهگیلویه و بویراحمد - ۳۲٬۱۵۹ ۳۳٬۵۴۳ ۶ ۱۳۸۹
۳۹۰ سرایان خراسان جنوبی ۳۵٬۴۵۹ ۳۲٬۴۹۳ ۳۳٬۳۱۲ ۸ ۱۳۸۴
۳۹۱ خوانسار اصفهان ۳۲٬۵۱۵ ۳۲٬۴۲۳ ۳۳٬۰۴۹ ۲۲ ۱۳۵۸
۳۹۲ خداآفرین آذربایجان شرقی - ۳۴٬۹۷۷ ۳۲٬۹۹۵ ۱۹ ۱۳۸۰
۳۹۳ اشکذر یزد ۳۰٬۰۲۱ ۳۲٬۱۹۲ ۳۲٬۵۶۶ ۹ ۱۳۷۶
۳۹۴ اصلاندوز اردبیل - - ۳۱٬۵۰۶ ۸ ۱۳۹۷
۳۹۵ چادگان اصفهان ۳۴٬۴۷۶ ۳۳٬۹۴۲ ۳۲٬۴۷۹ ۲۱ ۱۳۸۱
۳۹۶ بجستان خراسان رضوی - ۳۰٬۶۶۴ ۳۱٬۲۰۷ ۲۷ ۱۳۸۶
۳۹۷ چاراویماق آذربایجان شرقی ۳۴٬۶۶۵ ۳۲٬۷۴۵ ۳۱٬۰۷۱ ۲۰ ۱۳۷۹
۳۹۸ پاسارگاد فارس ۳۰٬۶۳۲ ۳۱٬۵۰۴ ۳۰٬۱۱۸ ۲۹ ۱۳۸۴
۳۹۹ مهران ایلام ۵۷٬۸۸۹ ۲۷٬۵۰۶ ۲۹٬۷۹۷ ۷ ۱۳۴۳
۴۰۰ سلطانیه زنجان - - ۲۹٬۴۸۰ ۱۳۹۲
۴۰۱ فراهان مرکزی - ۳۰٬۰۴۲ ۲۸٬۹۹۴ ۱۰ ۱۳۸۸
۴۰۲ بن چهارمحال و بختیاری - - ۲۸٬۳۲۶ ۱۰ ۱۳۹۱
۴۰۳ خوسف خراسان جنوبی - - ۲۷٬۶۰۰ ۱۰ ۱۳۹۱
۴۰۴ بشرویه خراسان جنوبی - ۲۴٬۶۸۳ ۲۶٬۰۶۴ ۹ ۱۳۸۷
۴۰۵ گرمه خراسان شمالی - ۲۴٬۵۹۹ ۲۵٬۴۷۵ ۷ ۱۳۸۷
۴۰۶ تفرش مرکزی ۴۸٬۵۹۱ ۲۵٬۹۱۲ ۲۴٬۹۱۳ ۱۱ ۱۳۳۶
۴۰۷ سوادکوه شمالی مازندران - - ۲۴٬۸۳۴ ۱۳۹۲
۴۰۸ بوئین و میاندشت اصفهان - - ۲۴٬۱۶۳ ۱۳۹۲
۴۰۹ قصرشیرین کرمانشاه ۲۴٬۳۸۳ ۱۹٬۸۲۱ ۲۳٬۹۲۹ ۱۴ ۱۳۲۴
۴۱۰ کلاردشت مازندران - - ۲۳٬۶۴۸ ۱۳۹۲
۴۱۱ کوثر اردبیل ۲۸٬۷۲۱ ۲۶٬۱۹۸ ۲۲٬۱۲۷ ۸ ۱۳۷۵
۴۱۲ هفتکل خوزستان - ۲۲٬۳۹۱ ۲۲٬۱۱۹ ۲۴ ۱۳۸۶
۴۱۳ داورزن خراسان رضوی - - ۲۱٬۹۱۱ ۱۳۹۱
۴۱۴ لنده کهگیلویه و بویراحمد - - ۲۱٬۸۱۲ ۱۳۹۱
۴۱۵ باشت کهگیلویه و بویراحمد - ۲۰٬۶۹۹ ۲۱٬۶۹۰ ۷ ۱۳۸۹
۴۱۶ کوهبنان کرمان ۲۴٬۸۷۹ ۲۱٬۷۲۱ ۲۱٬۲۰۵ ۲۳ ۱۳۸۳
۴۱۷ ملکشاهی ایلام - ۲۲٬۵۸۷ ۲۱٬۱۳۸ ۸ ۱۳۸۷
۴۱۸ نیر اردبیل ۲۴٬۲۸۸ ۲۳٬۶۵۶ ۲۰٬۸۶۴ ۹ ۱۳۷۶
۴۱۹ خور و بیابانک اصفهان - ۱۷٬۷۹۳ ۱۹٬۷۶۱ ۲۳ ۱۳۸۸
۴۲۰ سیمرغ مازندران - - ۱۹٬۳۷۶ ۱۳۹۱
۴۲۱ سرعین اردبیل - ۱۸٬۲۳۱ ۱۸٬۲۰۰ ۱۰ ۱۳۸۸
۴۲۲ آغاجاری خوزستان - - ۱۷٬۶۵۴ ۱۳۹۱
۴۲۳ بهاباد یزد - ۱۵٬۳۳۱ ۱۷٬۲۲۱ ۱۰ ۱۳۸۸
۴۲۴ طالقان البرز - ۲۶٬۹۷۶ ۱۶٬۸۱۵ ۵ ۱۳۸۹
۴۲۵ آشتیان مرکزی ۲۱٬۱۲۱ ۱۷٬۱۰۵ ۱۶٬۳۵۷ ۱۲ ۱۳۵۶
۴۲۶ بدره ایلام - - ۱۵٬۶۱۴ ۱۳۹۲
۴۲۷ سرخه سمنان - - ۱۵٬۵۲۳ ۱۳۹۱
۴۲۸ سیروان ایلام - - ۱۴٬۴۰۴ ۱۳۹۱
۴۲۹ آرادان سمنان - - ۱۳٬۸۸۴ ۱۳۹۰
۴۳۰ ابوموسی هرمزگان ۳٬۸۳۳ ۵٬۲۶۳ ۷٬۴۰۲ ۱۳ ۱۳۶۱

فهرست شهرستان‌های نوبنیاد ایران

شهرستان‌های نوبنیاد ایران که در سالهای ۱۳۹۸ به بعد تأسیس شده‌اند بر این پایه‌اند:

ترتیب نام شهرستان استان جمعیت رتبه در
استان
تاریخ تأسیس
شهرستان
۱ زرقان فارس ۵۶٬۱۰۴ ۱۹ مهر ۱۳۹۸
۲ کوه‌چنار فارس ۵۴٬۸۷۶ ۲۰ مهر ۱۳۹۸
۳ خفر فارس ۴۲٬۲۶۳ ۲۸ مهر ۱۳۹۸
۴ اوز فارس ۴۰٬۷۳۱ ۳۰ مهر ۱۳۹۸
۵ بیضا فارس ۳۹٬۸۸۳ ۳۱ مهر ۱۳۹۸
۶ بختگان فارس ۳۲٬۲۲۴ ۳۳ مهر ۱۳۹۸
۷ سرچهان فارس ۲۳٬۱۲۹ ۳۶ مهر ۱۳۹۸
۸ سرباز سیستان و بلوچستان ۹۱٬۷۲۴ ۱۰ آذر ۱۳۹۸
۹ دشتیاری سیستان و بلوچستان ۷۹٬۹۱۱ ۱۲ آذر ۱۳۹۸
۱۰ تفتان سیستان و بلوچستان ۴۴٬۱۷۶ ۲۲ آذر ۱۳۹۸
۱۱ کوهسرخ خراسان رضوی ۲۵٬۰۱۴ ۳۱ آذر ۱۳۹۸
۱۲ هلیلان ایلام ۱۵٬۲۷۶ ۱۰ دی ۱۳۹۸
۱۳ مارگون کهگیلویه و بویراحمد ۱۹٬۸۷۶ ۹ دی ۱۳۹۸
۱۴ زبرخان خراسان رضوی ۵۶٬۶۳۵ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۵ ششتمد خراسان رضوی ۲۴٬۲۶۱ ۳۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۶ چوار ایلام ۱۰٬۵۵۴ ۱۲ آبان ۱۳۹۹
۱۷ گلبهار خراسان رضوی ۶۶٬۳۲۱ ۱۸ آبان ۱۳۹۹
۱۸ خمام گیلان ۵۴٬۸۶۰ ۱۳ آبان ۱۳۹۹
۱۹ انگوت اردبیل ۲۰٬۴۲۸ ۱۱ آذر ۱۳۹۹
۲۰ کرخه خوزستان ۶۹٬۳۳۱ آذر ۱۳۹۹
۲۱ چهارباغ البرز ۷۷٬۴۰۹ ۵ آذر ۱۳۹۹
۲۲ گلشن سیستان و بلوچستان ۲۹٬۶۲۶ ۲۵ دی ۱۳۹۹
۲۳ کهک قم ۲۰٬۵۸۸ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۴ جعفرآباد قم ۲۱٬۹۶۳ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۵ لاشار سیستان و بلوچستان ۳۵٬۱۲۹ ۲۴ تیر ۱۴۰۰
۲۶ زرآباد سیستان و بلوچستان ۲۰٬۱۹۷ ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۷ چهاربرج آذربایجان غربی ۲۶٬۲۱۹ ۱۸ تیر ۱۴۰۰
۲۸ باروق آذربایجان غربی ۲۲٬۳۸۵ ۱۹ تیر ۱۴۰۰
۲۹ کوهپایه اصفهان ۲۳٬۶۷۶ ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۳۰ جرقویه اصفهان ۳۷٬۶۰۷ ۱۹ تیر ۱۴۰۰
۳۱ ورزنه اصفهان ۲۷٬۱۰۲ ۲۴ تیر ۱۴۰۰
۳۲ هرند اصفهان ۲۳٬۸۷۳ ۲۷ تیر ۱۴۰۰
۳۳ دزپارت خوزستان ۱۹٬۳۲۱ ۲۹ تیر ۱۴۰۰
۳۴ مروست یزد ۱۵٬۱۵۰ ۱۱ تیر ۱۴۰۰

جستارهای وابسته

منابع

  1. «خلاصه گزارش فایل جغرافیایی 1397» (PDF). amar.org.ir. دریافت‌شده در ۲۵ مه ۲۰۱۹. پیوند بایگانی: https://www.amar.org.ir/ارتباط-با-ما/تقسیمات-کشوری
  2. «پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳.
  3. «جمعیت و خانوار کشور به تفکیک استان، شهرستان». مرکز آمار ایران. دریافت‌شده در ۱۴ مارس ۲۰۱۷.
  4. «بانک اطلاعات تقسیمات کشوری». وبگاه رسمی وزارت کشور ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲۳ شهریور ۱۳۹۱. بیش از یک پارامتر |پیوند بایگانی= و |archiveurl= داده‌شده است (کمک); بیش از یک پارامتر |تاریخ بایگانی= و |archivedate= داده‌شده است (کمک)
  5. با عنوان و محدوده متفاوت
  6. در دیماه ۱۳۹۱ قسمتی از این جمعیت با عنوان شهرستان عسلویه (شهرستان جدید) از آن منتزع شد.

پیوند به بیرون