دهستان ایتیوند جنوبی

ایوتوند جنوبی، دهستانی است از توابع بخش کاکاوند شهرستان دلفان در استان لرستان ایران.

دهستان ایوتوند جنوبی
اطلاعات کلی
کشور ایران
استانلرستان
شهرستاندلفان
بخشکاکاوند
مرکز دهستانکهریز وروشت
جمعیت۶٬۴۰۰ نفر (سرشماری ۱۳۸۵)

جمعیتویرایش

براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۶٬۴۰۰ نفر (۱٬۱۹۶ خانوار) بوده‌است.[۱]

روستاهاویرایش

 • بابابزرگ / امام زاده ابراهیم (با بِزِرگ)
 • چشمه کمره (کنی کمره) قنبری ها و دارایی ها
 • الماس خان
 • چشمه زینت (کَنی زینت)
 • بابا جولان / باباجیلان (با جیلان)
 • بساط آباد (بساط آوا)
 • تاریکه رنگرزان
 • تازه آباد / دارامرود (تازآوا/دار امرو)
 • جعفرآباد / ورن شاخ (صفرآباد قدیم یا جعفر آوا/ورن شاخ (شاخ گوسفند))
 • جعفرخان
 • جوادآباد (جوات آوا)
 • ریسه وند (ریسه ون)
 • زرده سوار/زرده سوار سرکشتی
 • سفیدخانی (اسپی خانی)
 • سفیدخانی احمدوند / کروبنه
 • سفیدخانی کوچک (اِسپی خانی گُجِرَ)
 • علیمرادخان
 • قُمِش
 • ملاهاربیگ
 • نظرخان
 • سیدحشمت (سِی حشمت)
 • زَرِلَه
 • کوله ناب / کوله ناو
 • تلیه
 • سید عباس / ورکوه (سِی عباس / وَر کوِ (ادغام بین «واو» و اعراب «اِ» که تلفظ آن سخت است و غیرقابل نوشتن))
 • حیدریک
 • زمگه زیچ
 • دارنومه
 • بادام شیرِین
 • چَم کریم
 • چُروش اتیوند (چروش ایوَتیَن)
 • چم حصار
 • چممختار
 • خلیل‌آباد (خلیل آوا)
 • سالاردُول
 • سیدعلی
 • شاه پروَر مِرده
 • قشلاق پشت قلا (قشلای پِشت غِلا (کلاغ))
 • قشلاق ته سران
 • کَل کشته داودخان
 • کول بند (کولبَن)
 • کهریز وَروَشت
 • گاودانه پا
 • مزرعه شوکه
 • چشمه زلیخا (کَنی زلیخا)
 • پشت گردنه سنگر (پشت مِلَه سنگر (در تلفظ محلی «نون» و «گاف» با هم ادغام می‌شوند))
 • حسن بگ مرده
 • بلوط بازه (بَلوی بازَه (در تلفظ محلی «واو» و «یا» با هم ادغام می‌گردد))
 • ترک امیر
 • تنگه پری علیا (تنگ پری علیا (ادغام «نون» با «گاف» در کلمه تنگ. پری همان جن و پریست))
 • چشمه کلان (کَنی کَلِان)
 • چیَه
 • خوَشنام
 • علیرضا
 • کَلوار
 • گرم خانی
 • گلستانه (گُلسانه)
 • جای حاتم (جا حاتِم)
 • توناب (توِناو)
 • چشمه کلان جدید
 • تازه آباد گلستانه (تاز آوا گلسانه)
 • الله بیگی (الله بَگی)

منابعویرایش