دهستان بلسبنه

دهستانی در شهرستان رشت

بلسبنه، دهستانی است از توابع بخش کوچصفهان شهرستان رشت در استان گیلان ایران.

بلسبنه
اطلاعات کلی
کشور ایران
استانگیلان
شهرستانرشت
بخشکوچصفهان
مرکز دهستانبلسبنه
جمعیت۱۹۴۳۷نفر
ارتفاع مرکز
از سطح دریا
۷- متر
تعداد آبادی۲۴
پیش‌شمارهٔ
تلفنی
مرکز
۰۱۳

جمعیتویرایش

بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۱۹۴۳۷نفر (۵۴۴۱خانوار) بوده‌است. [۱]

موقعیت جغرافیاییویرایش

دهستان بلسبنه در مسیر اصلی اتوبان رشت به لاهیجان قرار دارد

روستاهاویرایش

احمد سرا : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۷نفر ( ۱۳خانوار) بوده‌است. ایمن اباد : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن۷۴۱ نفر ( ۱۸۸خانوار) بوده‌است. بالا محله برکاده : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن۳۶۲ نفر ( ۱۰۷خانوار) بوده‌است. برکاده پایین : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۳۸۵نفر ( ۴۳۱خانوار) بوده‌است. بلسبنه : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۵۲۶نفر ( ۴۲۷خانوار) بوده‌است. پشکه : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۵۴نفر ( ۱۹۹خانوار) بوده‌است. جعفراباد : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۴۸نفر ( ۲۶۴خانوار) بوده‌است. جیرسرا : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن۸۰۷ نفر (۲۲۳ خانوار) بوده‌است. حسن اباد : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۱۴نفر ( ۷۶خانوار) بوده‌است. حشکوا : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۰۷۸نفر ( ۳۱۶خانوار) بوده‌است. خشت مسجد : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۳۵نفر ( ۲۹۷خانوار) بوده‌است. سده : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۱۷۵نفر ( ۵۸۶خانوار) بوده‌است. سیاه صوفیان : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۳۴نفر ( ۱۴۹خانوار) بوده‌است. شکار سرا : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۰۸نفر ( ۱۵۷خانوار) بوده‌است. علی سرا : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن۱۷۳ نفر ( ۴۷خانوار) بوده‌است. علی نوده : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۲۴نفر (۱۵۵ خانوار) بوده‌است. فشکچه : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۲۴نفر ( ۱۲۲خانوار) بوده‌است. کالمرز : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن۳۴۸ نفر ( ۱۰۰خانوار) بوده‌است. گورابسر : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن۱۰۵۸ نفر ( ۲۹۱خانوار) بوده‌است. لاله دشت : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن۷۳۸ نفر ( ۲۰۹خانوار) بوده‌است. مژده : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن۱۶۷۷ نفر ( ۴۲۹خانوار) بوده‌است. ملاسرا : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن۹۲۹ نفر ( ۲۶۶خانوار) بوده‌است. نواسطلخ : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۷۱نفر ( ۱۰۶خانوار) بوده‌است. نویده : این روستا در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۸۱نفر ( ۲۸۳خانوار) بوده‌است. http://kuchesfahan.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/ بایگانی‌شده در ۸ آوریل ۲۰۱۸ توسط Wayback Machineتاریخچه شهرداری بایگانی‌شده در ۸ آوریل ۲۰۱۸ توسط Wayback Machine کوچصفهان

۳همه چیز درباره کوچصفهان

۴همه چیز درباره کوچصفهان

۵جاذبه‌های گردشگری تاریخی گیلان : کوچصفهان

۶ فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2

۷ رودخانه‌های کوچصفهان

۸ خمام رود

۹پل لاله دشت

۱۰نفرین افسانه‌ها دامن «عروس مرده» را گرفت؛

[۱]

جستارهای وابستهویرایش

  1. درگاه ملی آمار ایران