باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۲۶۰۳۴نفر (۵۸۴۱خانوار) بوده است.[۱]

منابعویرایش