باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۵۰۶۶نفر (۱۰۸۰خانوار) بوده است. [۱]

منابعویرایش