باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۱۶۵۳۶نفر (۳۸۷۶خانوار) بوده است. [۱]

منابعویرایش