دهستان قائم‌آباد (شهریار)

دهستان قائم‌آباد در بخش مرکزی شهرستان شهریار استان تهران قرار دارد.

دهستان قائم‌آباد
اطلاعات کلی
کشور ایران
استانتهران
شهرستانشهریار
بخشمرکزی

روستاهاویرایش

ویره - محمدآباد - شهرک مصطفی خمینی - محمود آباد - خلج آباد

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

http://www.iums.ac.ir/find.php?item=36.5630.5421.fa