باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۱۰۳۷۲نفر (۲۷۸۲خانوار) بوده است. [۱]

منابعویرایش