کشیت، دهستانی از توابع بخش گلباف شهرستان کرمان در استان کرمان ایران است.

دهستان کشیت
اطلاعات کلی
کشور ایران
استانکرمان
شهرستانکرمان
بخشگلباف
مرکز دهستانکشیت
جمعیت٣٬۰۵۵ نفر (سرشماری ۱۳۸۵)

آبادی ها ویرایش

■دارای سکنه

▪︎کشیت

▪︎حرمک

▪︎نسک

■فاقد سکنه

▪︎ ده حسنعلی

︎علی آباد

▪︎آبگرمو

جمعیت ویرایش

براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ٣٬۰۵۵نفر (۴۸۱خانوار) بوده‌است.[۱]

منابع ویرایش