دهه ۱۳۷۰ (خورشیدی)

دههٔ ۷۰ از ۱ فروردین ۱۳۷۰ آغاز شد و در ۳۰ اسفند سال ۱۳۷۹ پایان یافت. این دهه در تقویم میلادی معادل ۲۱ مارس ۱۹۹۱ تا ۲۰ مارس ۲۰۰۱ است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰ 

سال: ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴

ویژگی سیاسی این دهه در ایران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و به اصطلاح دولت سازندگی و پس از آن ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و دوران اول اصلاحات است. در این دهه، جریان اصلاح‌طلب شکل گرفت و اوج آن در انتخابات ۲ خرداد ۱۳۷۶ و انتخاب سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری بود.

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش