دهه ۱۴۹۰ (پیش از میلاد)

دهه ۱۴۹۰ (پیش از میلاد) صد و چهل و نهمین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۴۶۰  ۱۴۷۰  ۱۴۸۰  ۱۴۹۰  ۱۵۰۰  ۱۵۱۰  ۱۵۲۰ 

سال: ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ - ۱۴۹۰ - ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان