دهه ۲۰ (پیش از میلاد)

دهه ۲۰ (پیش از میلاد) ۲مین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰ 
سال: ۱۷ ۱۸ ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ ۲۲ ۲۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش