دهه ۲۴۰ (میلادی)


دهه ۲۴۰ (میلادی) دهه بیست و چهارم تقویم میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۱۰  ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰ 

سال: ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان