دهه ۳۳۰ (میلادی)

دهه


دهه ۳۳۰ (میلادی) دهه سی و سوم تقویم میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۰۰  ۳۱۰  ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰  ۳۶۰ 
سال: ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳
نمونه سکه دهه ۳۳۰

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش