دهه ۴۲۰ (میلادی)

دهه


دهه ۴۲۰ (میلادی) دهه چهل و دوم تقویم میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰  ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰ 
سال: ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳
نقاشی از دهه ۴۲۰ (میلادی)

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش