دهه ۴۵۰ (میلادی)

دهه


دهه ۴۵۰ (میلادی) دهه چهل و پنجم تقویم میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰  ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰ 
سال: ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳
تهاجم بربرها یا هون ها در حال نزدیک شدن به روم.

مناسبت‌ها

ویرایش

رویدادها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش