دهه ۴۸۰ (میلادی)


دهه ۴۸۰ (میلادی) دهه چهل و هشتم تقویم میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۵۰  ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰ 
سال: ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش