دهه ۵۸۰ (پیش از میلاد)

دهه ۵۸۰ (پیش از میلاد) ۵۸مین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰  ۵۹۰  ۶۰۰  ۶۱۰ 

سال: ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳

رویدادهاویرایش

در این سال خورشید گرفتگی‌ای رخ داد که به وسیله‌ی تالس پیش‌بینی شده بود.[۱] همچنین در این دهه و در سال ۵۷۶ کوروش متولد شد.

منابعویرایش

  1. تاریخ فلسفه‌‌، فردریک کاپلستون،‌ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، جلد یکم: یونان و روم،‌ صفحه ۳۱