دهه ۷۰ (پیش از میلاد)

دهه ۷۰ (پیش از میلاد) ۷مین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰  ۱۰۰ 
سال: ۶۷ ۶۸ ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ ۷۲ ۷۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش