دهه ۷۴۰ (پیش از میلاد)

دهه

دهه ۷۴۰ (پیش از میلاد) ۷۴مین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۱۰  ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰ 
سال: ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

تیگلت‌پیلسر سوم پادشاه آشور برای نخستین بار لشکرکشی به خاک ماد را آغاز کرد.

زادگان ویرایش

==درگذشتگان==تیموریان

.