دوبلنده یا اسپاندی (انگلیسی: Spondee - لاتین: spondeus) پایه‌ای عروضی متشکل از دو هجای بلند (بر مبنای وزن هجایی در عروض کلاسیک) یا دو سیلاب تکیه‌دار در عروض مدرن است. واژهٔ اسپاندی از σπονδή در زبان یونانی باستان به معنای افشانش گرفته شده‌است.

پایه‌های عروضی
دوهجایی‌ها
˘ ˘دوکوتاهه pyrrhus
˘ ¯بلندآخر iamb
¯ ˘بلندآغاز trochee
¯ ¯دوبلنده spondee
سه‌هجایی‌ها
˘ ˘ ˘سه‌کوتاهه tribrach
¯ ˘ ˘دوکوتاه‌آخر dactyl
˘ ¯ ˘دوسوکوتاه amphibrach
˘ ˘ ¯دوکوتاه‌آغاز anapaest
˘ ¯ ¯دوبلندآخر bacchius
¯ ¯ ˘دوبلندآغاز antibacchius
¯ ˘ ¯دوسوبلند cretic
¯ ¯ ¯سه‌بلنده molossus

منابعویرایش