دودمان نهم بخشی از دوره نخست میانی مصر بوده‌است که در آن مصر باستان دوره‌ای از بی‌ثباتی سیاسی را تجربه می‌کرد. دودمان‌های نهم و دهم را به نام دودمان‌های هراکلئوپولیسی نیز می‌شناسند چرا که اغلب سخت است که فرعونی در آن دوره را به دودمانی مشخص و با قطعیت نسبت داد. این پادشاهان در شهر هراکلئوپولیس فرمانروایی می‌کردند؛ شهری که در جنوب فیوم قرار دارد و مرکز بیستمین نوم مصر بوده‌است.

ظرفی که نام فرعون مریبرع ختی (دودمان نهم یا دهم) بر آن نوشته شده

فرمانروایان دودمان نهم ویرایش

پاپیروس تورین نام ۱۸ فرعون در این دودمان را برمی‌شمارد؛ با این حال نام بیشتر آن‌ها یا خراب و پاک شده یا ناخوانا هستند.[۱]

منابع ویرایش

  1. Alan Gardiner (۱۹۶۱)، Egypt of the Pharaohs، Oxford: Oxford University Press، ص. ۱۱۲–۱۱۳