دودمان ولف (به آلمانی: Welf) نام دودمانی اروپایی بود که شماری از اعضای آن از سدهٔ یازده تا بیستم میلادی در آلمان و بریتانیا بر سر کار آمدند. همچنین امپراتور روسیه، ایوان ششم از این دوده بود.

خاندان وِلف (Guelf, Guelph)
خاندان مادرHouse of Este (agnatic)
Elder House of Welf (cognatic)
کشورآلمان، ایتالیا، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند
تاریخ بنیان‌گذاری11th century
بنیانگذارولف یکم، دوک بایرن
رهبر کنونیارنست آگوست، شاهزاده هانوفر
آخرین حاکمارنست آگوست، دوک برانشویک
عنوان‌ها
دارایی(ها)برانسویک و هانوفر
عزل۱۹۱۸ (در آلمان)
شاخه‌(های) فرعیخاندان هانوفر
نشان دودمان ولف مربوط به سدهٔ سیزدهم میلادی، بایرن

اتوی چهارم پسر هاینریش شیر از دودمان ولف بود که میان سال‌های ۱۱۹۸ تا ۱۲۱۵ میلادی بر امپراتوری مقدس روم فرمان‌می‌راند.

خاستگاه

ویرایش

دودمان ولف شاخهٔ کهن‌تری از دودمان استه است که اعضایش در سدهٔ نهم میلادی در لمباردی می‌زیستند. از این رو گاه این دودمان را ولف-استه هم می‌خوانند. نخستین عضو این خاندان هم ولف چهارم بود که در ۱۰۷۰ میلادی دوک بایرن شد.

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "House of Welf," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=House_of_Welf&oldid=577307418 (accessed December 7, 2013).