دوران (زمین‌شناسی)

واحدهای زمانی در زمین‌شناسی و چینه‌شناسی
گاه‌چینه‌شناسی زمین‌گاه‌شناسی یادداشت‌ها
چینه‌ابردوران
Eonothem
ابردوران
Eon
جمعاً ۴ ابردوران. نیم میلیارد سال یا بیشتر
چینه‌دوران
Erathem
دوران
Era
۱۰ دوران شناخته‌شده. چندصد میلیون سال
سامانه
System
دوره
Period
۲۲ دوره شناخته‌شده. ده‌ها تا حدود صد میلیون سال
ردیف
Series
دور
Epoch
۳۴ دور شناخته‌شده. ده‌ها میلیون سال
اشکوب
Stage
عصر
Age
۹۹ عصر شناخته‌شده. میلیون‌ها سال
گاه‌بازه
Chronozone
گاه
Chron
زیربخش عصر. توسط ICS به‌کار نمی‌رود.

در زمین‌شناسی، دوران[۱] یا گشتمان (Era) یکی از تقسیم‌بندی‌های زمانی است. هر دوران، خود می‌تواند به چندین دوره و هر دوره به چندین دور بخش، تقسیم گردد. [۱]

دوران میلیون سال پیش از این
پارینه‌زیستی ۲۳۰۰
پیشین‌زیستی ۲۳۰۰ تا ۱۴۲۰
دیرینه‌زیستی ۱۴۲۰ تا ۲۳۰
میانه‌زیستی ۲۳۰ تا ۷۰
نوزیستی ۷۹ تا امروز

پانویس

ویرایش

^ دوران خود واحدی کوچک‌تر از ابردوران است. برابرهای انگلیسی اصطلاحات: ابردوران (Eon)، دوران (Era)، دوره (Period)، دور (Epoch)، عصر (Age)، اشکوب (Stage).

منابع

ویرایش
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ «دوران» [زمین‌شناسی] هم‌ارزِ «era»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر یازدهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۴۵-۳ (ذیل سرواژهٔ دوران2)

صدری افشار، غ. - حکمی، نسرین - حکمی، نسترن، فرهنگ فارسی امروز، ویرایش سوم، تهران: نشر کلمه، ۱۳۷۳خ، ص۸۴۱.