باز کردن منو اصلی

دوره سفالی میومان وابسته به دوره‌های ابتدایی تشکیل تاریخ کره است. به سال ۱۵۰۰ قبل از میلاد مسیح تا ۳۰۰ قبل از میلاد بازمی‌گردد (بعد از دوره سفالی جولمون).

دوره سفالی میومان
هانگول무문 토기 시대
هانجا無文土器時代
Revised RomanizationMumun togi sidae
McCune–ReischauerMumun t'ogi sidae
Korea-Ganghwado-Dolmen-02.jpg