دولت بریتانیا

دولت اعلیحضرت، که به عنوان دولت بریتانیا یا دولت پادشاهی متحدرایج است، حکومت مرکزی پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی است. این دولت را یک نخست‌وزیر رهبری می‌کند.[۱]

دولت اعلی‌حضرت
در پادشاهی متحد
His Majesty's Government in the United Kingdom
زبان ولزی: Llywodraeth Ei Mawrhydi
گیلیک اسکاتلندی: Mòrachd Riaghaltas
دولت پادشاهی متحد.svg
لوگوی دولت اعلیحضرت
اطلاعات
دولتبریتانیا
رهبرنخست‌وزیر بریتانیا
عضو اصلیکابینه پادشاهی متحد
مسئولمجلس عوام بریتانیا
دفتر مرکزیشماره ۱۰ خیابان داونینگ
لندن
وب سایتhttps://www.gov.uk/

طبق قانون اساسی پادشاهی متحد قوه مجریه در دست فرمانروا ست ولی این اقتدار تنها از سوی نخست‌وزیر و کابینه یا با مشورت آنان اعمال می‌شود. اعضای کابینه به عنوان اعضای شورای خصوصی به فرمانروا مشاوره می‌دهند. دولت فعلی حاکم بر بریتانیا توسط ریشی سوناک (نخست‌وزیر) رهبری می‌شود.

منابعویرایش