گیلیک اسکاتلندی

گِیلیک نام زبان بومی اسکاتلند است.

پراکندگی گویشوران گیلیک در سال ۲۰۰۱.

شمار گویشوران این زبان ۹۲۰۰۰ نفر است که ۵۸۰۰۰ تن از ایشان در اسکاتلند و دیگران بیشتر در آمریکا، استرالیا، نیوزیلند هستند.

الفبای این زبان ۱۸ حرف زیر را دارد:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, R, S, T, U

در مهر سال ۱۳۸۸ اتحادیه اروپا اجازه کاربرد این زبان را در برای ارتباط‌های اسکاتلند و این اتحادیه داد.

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی