دوک‌نشین بوهم (České knížectví) همچنین گاهی به آن دوک‌نشین چک Duchy of Bohemia نیز گفته می‌شود؛ سابقاً بخشی از موروایای بزرگ بود و در سده نهم میلادی یک شاهزاده‌نشین مستقل شد. از اوایل سده یازدهم میلادی بخشی از امپراتوری مقدس روم شد

دوک‌نشین بوهم

České knížectví (زبان چکی)
Ducatus Bohemiæ (la)
بوهم
۸۷۰–۱۱۹۸
Přemyslid coat of arms بوهم
Přemyslid
coat of arms
قرن یازدهم
قرن یازدهم
وضعیتدولت امپراتوری مقدس روم خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «۱»
زبان(های) رایجOld West Slavic
حکومتشاهزاده‌نشین
دوک 
• ح ۸۷۵–۸۸۸/۹
Bořivoj I (نخستین دوک)
• 
Ottokar I (آخرین دوک, پادشاه تا ۱۲۳۰)
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
ح. ۸۷۰
• Bořivoj I به پراگ منتقل شد

۸۷۵
• بخشی از امپراتوری مقدس روم شد

۱۰۰۴
• به پادشاهی بوهم ارتقا یافت
۱۱۹۸
پیشین
پسین
موراویای بزرگ
پادشاهی بوهم

منابع ویرایش