دوک‌نشین بوهم (České knížectví) همچنین گاهی به آن دوک‌نشین چک Duchy of Bohemia نیز گفته می‌شود؛ سابقاً بخشی از موروایای بزرگ بود و در سده نهم میلادی یک شاهزاده‌نشین مستقل شد. از اوایل سده یازدهم میلادی بخشی از امپراتوری مقدس روم شد

دوک‌نشین بوهم
České knížectví (زبان چکی)
Ducatus Bohemiæ (la)
Vassal of امپراتوری مقدس روم

۸۷۰–۱۱۹۸

Přemyslid
coat of arms

قرن یازدهم
پایتخت نامشخص
زبان‌(ها) Old West Slavic
دولت شاهزاده‌نشین
دوک
 - ح ۸۷۵–۸۸۸/۹ Bořivoj I (نخستین دوک)
Ottokar I (آخرین دوک, پادشاه تا ۱۲۳۰)
تاریخچه
 - تأسیس ح. ۸۷۰
 - Bořivoj I به پراگ منتقل شد
۸۷۵
 - بخشی از امپراتوری مقدس روم شد
۱۰۰۴
 - به پادشاهی بوهم ارتقا یافت ۱۱۹۸

منابعویرایش