براندنبورگ-پروس

(تغییرمسیر از دوک‌نشین پروس)

براندِنبورگ-پروس که بعدها به پادشاهی پروس تبدیل شد، در اصل از دو قسمتِ جدا تشکیل شده بود:

براندنبورگ-پروس

Brandenburg-Preußen
۱۶۱۸۱۷۰۱
پرچم
پرچم
POL Prusy książęce COA.svg
نشان ملی
Brandenburg 1600.gif
وضعیتنظام ارباب رعیت
پایتختبرلین , کونیگزبرگ
زبان(های) رایجزبان
الکتور-دوک 
دوره تاریخیامپراتوری مقدس روم
• اتحاد
استقلال پروس
۱۶۱۸
• استقلال پروس
۱۶۵۷
• فروپاشی
۱۷۰۱
پیشین
پسین
Coat of arms of Brandenburg -
Coat of arms of Cleves دوک‌نشین کلوه
Coat of arms of Mark -
Coat of arms of Ravensberg -
Coat of arms of Prussia دوک‌نشین پروس
Coat of arms of Prussia -
Coat of arms of Halberstadt -
Coat of arms of Pomerania دوک‌نشین پومرانی
Coat of arms of Magdeburg اسقف نشین ماگدبورگ
-
-
پادشاهی پروس

قسمتی از آن مارک براندنبوگ بود که یکی از ۷ امارت‌های انتخاباتی در امپراتوری مقدس روم ملت آلمان را شامل می‌شد و قسمت دیگر، دوک‌نشین پروس بود که در زمان ۱۴۶۶-۱۶۵۴ تحت سلطهً فئودالیِ لهستان قرار داشت.

بعد از افول دودمان هوهن‌تسولرن در دوک‌نشین پروس، حکومت این دوک‌نشین سال ۱۶۱۸ به نزدیک‌ترین خویشاوند شان (از همین خانواده) که امارت براندنبورگ بود، رسید.

به این ترتیب براندنبورگ-پروس تا قرارداد ولاوا در سال ۱۶۵۷، حکومتی دوپاره از لحاظ سیاسی بود، که هم تحت قیمومت امپراتوری مقدس روم و هم لهستان بود.

در جنگ سی‌ساله، براندنبورگ در طرف اتحادیه پروتستان‌ها بود و قسمت‌های پهناوری از این سرزمین، نابود و حتی خالی از جمعیت شد.

امیر فریدریک ویلیام یکم، که بعدها لقب بزرگ نیز گرفت یک سیاست محافظه‌کارانه، بین ابرقدرت‌ها پیشِ رو کرد، تا بتواند اقتصاد و نیروی نظامی براندنبورگ را که بسیار ضعیف شده بود، بازسازی کند.

وی اصلاحات اقتصادی زیادی انجام داد و ارتش نیرومندی نیز تولید کرد.

به این ترتیب در زمان فریدریک ویلیام، براندنبورگ-پروس دومین حکومت قدرتمند (بعد از امپراتوری اتریش) در جغرافیای امپراتوری مقدس روم شناخته شد.

وی همچنین توانست دوک‌نشین پروس را از پادشاهیِ لهستان، که به سبب درگیریهایش با سوئد ضعیف شده بود، بر طبق قرارداد وِلاوا سال ۱۶۵۷ جدا کند. در صلح الیوا نیز، اقتدار و استقلال دوک‌نشین به‌طورِ کامل تصویب شد و این آغاز پروس برای تبدیل شدن به یکی از ابرقدرت‌های اروپایی بود.

جستارهای وابستهویرایش