دکربوکسیلاز

دکربوکسیلازها یا کربوکسی لیازها (انگلیسی: Carboxy-lyases‎) گروهی از آنزیم‌های لیاز هستند که یک گروه کربوکسیل را از مولکول برمی‌دارند یا یک پیوند کربن-کربن ایجاد می‌کنند. این گروه دکربوکسیلاسیون اسیدهای آمینه را نیز تسهیل می‌کنند مانند گلوتامات دکربوکسیلاز و هیستیدین دکربوکسیلاز.همه ی آمینو اسید دکربوکسیلاز ها برای انجام واکنش به PLP(پیرودوکسیکال فسفات) نیاز دارند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش