باز کردن منو اصلی
شمای کلی فرآیند کربوکسیل‌زدایی

کربوکسیل‌زدایی(به انگلیسی: Decarboxylation) واکنشی شیمیایی در شیمی آلی است که طی آن ترکیب حاوی گروه عاملی کربوکسیل به کربن دی اکسید و یک ترکیب ساده‌تر تجزیه می‌شود. این واکنش در واقع عکس واکنش کربوکسیل‌دار کردن است که نخستین مرحله در فرآیند فتوسنتز است.

در زیست‌شیمیویرایش

منابعویرایش