انجمن امپراتوری

(تغییرمسیر از دیت امپراتوری)

دیت امپراتوری ([Dieta Imperii یا Comitium Imperiale] Error: {{Lang-xx}}: متن دارای نشانه‌گذاری ایتالیک است (راهنما); آلمانی: Reichstag) مجلس مشاور امپراتور و قانون‌گذاری در امپراتوری مقدس روم بود و جمع شدن رسمی همهٔ امرای امپراتوری برای بررسی یک یا چند مسئله را شامل می‌شد.[۱]

طرحی در سال ۱۶۷۵ که چینش صندلی‌ها در دیت امپراتوری مقدس روم: امپراتور و شهریاران انتخاب‌گر در بالا، شهریاران این‌جهانی چپ، حاکمان دینی در سمت راست و شهرداران شهرهای سلطنتی در زمینه.
مارتین لوتر، رهبر اصلاح‌طلبان دینی در دیت امپراتوری در ۱۵۲۱ از اصلاحات خود دفاع می‌کند.

جستارهای وابسته

منابع