دیدگاه مسیحیان در مورد ازدواج

دیدگاه مسیحیان در مورد ازدواج (انگلیسی: Christian views on marriage) از اولین روزهای ایمان مسیحیت، مسیحیان ازدواج مقدس را گرامی می‌داشتند. به عنوان پیوندی با برکت الهی، مادام العمر، تک‌همسری بین یک مرد و یک زن. بر اساس کتاب نمازنامه عام (۱۹۷۹) که منعکس کننده این دیدگاه سنتی است، ازدواج مسیحی یک عهد رسمی و عمومی بین زن و مرد در پیشگاه خداوند است.

یک عروس و داماد مسیحی

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش