دیرینه‌اقلیم‌شناسی

دیرینه‌اقلیم‌شناسی یا پارین‌کلیماشناسی مطالعه زیست باستانی از طریق سنگواره‌هاست.[۱] اقلیم یا اب وهوا وضعیت کلی هوای یک منطقه رانشان می‌دهد که کمتر دستخوش تغییر واقع می‌شود و مستقل از زمان است این نکته در مورد فرایندهای کوتاه مدت صادق است اما در مورد فرایندهای درازمدت اعتبار چندانی ندارد زیرا دستاوردهای علوم دیگرجغرافیای دیرینه، زمین‌شناسیباستان شناسی} و نیز اسناد تاریخی نشان می‌دهد که اب وهوا در طول هزارها ومیلیون‌ها سال گذشته تغییراتی اساسی کرده‌است که طی آن دوره‌های گرم جای خود را به دوره‌های سرد داده‌اند ودوره‌های خشک ومرطوب پیوسته با دوره‌های سرد وخشک درتناوب بوده‌اند نوسان‌های اقلیمی حتی در۲۰۰سال اخیر که امار وداده‌های هواشناسی در مورد آن موجود است بسیار ملموس بوده‌اند بعضی از اقلیم شناسان نوسان‌های اقلیمی را به تلاطم وامواج دریایی تشبیه می‌کنند که حرکت واقعی آن را تغییرات حقیقی اقلیم نظیرگذار از دوره‌های یخچالی وبین یخچالی تشکیل می‌دهند شاخه‌ای از اقلیم شناسی راکه به مطالعه وضعیت اقلیم گذشته زمین می‌بردازد دیرینه اقلیم‌شناسی می‌نامند این اقلیم ترکیبی است از علومی نظیر زمین‌شناسی، جغرافیای دیرینهگیاه‌شناسی و جانورشناسی در راستای اقلیم‌شناسی در دیرینه اقلیم‌شناسی به مطالعه آثار ونشانه‌هایی می‌بردازند که در نتیجه سیر تحولی اقلیم از گذشته‌های دور به جا مانده است امروزه یافته‌های این علم تصویری نسبتاً واضح از چگونگی تغییرات آب وهوایی طی ۵۰۰ الی۱۰۰۰ میلیون سال قبل به دست داده است بدیهی است رویدادهای اقلیمی با نزدیک شدن هر چه بیشتر به زمان حال دقیق تر وروشن تر می‌شود.[۲]

منابعویرایش

  1. http://dictionary.obspm.fr/index.php?formSearchTextfield=paleontology&formSubmit=Search&showAll=1
  2. http://geogeraphical.blogfa.com/9211.aspx